Page 19 - NAKlap_2017_0708
P. 19

18  2017. július–augusztus | NAKlap NAKlap | 2017. július–augusztus                          19
                                                              N
 Már a szezon elején bedőlt a dinnyepiac FARMER-EXPO                                    CE
 Bár az idén is széles körű összefogással indult a magyar dinnyét  végén egy kiló dinnyéért már csak            RE
 népszerűsítő kampány az országban, az egyes kiskereskedelmi  25 forintot adtak a gazdáknak. Ez  Debrecen,2017. július
 láncok tisztességtelen árpolitikája miatt végül csupán négy áru- az ár ráadásul az őstermelői kom- 26.Farmer-Expo Nemzetközi MezőgazdaságiésÉlelmiszeripariSzakkiállítás DEB
 házláncban kóstolhatják meg a kiváló minőségű és népszerű ter- penzációt is tartalmazza, így aki  2017.augusztus 17-20.
 méket a vásárlók. A dinnyetermelők eközben egyre nehezebb  vállalkozóként értékesíti a termé-
 helyzetbe kerülnek, a meggondolatlan akciózás miatt a padlóra  ket, még ennél is kevesebbet  Magyarországegyik meghatározó,évenkéntmegrendezendő mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítása adebreceni
 tehet zsebre.
 kerültek a felvásárlási árak az országban.  a terméssel egyébként nincs  Farmer-Expoidén már26. alkalommalnyitjameg kapuit ahazai és külföldi szakemberekésérdeklődőkelőtt,augusztus 17-20

 baj. az időjárásnak köszönhetően  között. Az idén is több mint 30.000 látogatótvárunk közel300 kiállítóval, akik lefedikamezőgazdaságminden területét.
 a Nemzeti agrárgazdasági  négynapos akciót követően, július  kat a fogyasztásösztönző kam- a minőség és a mennyiség is kivá- Jelentősszámban képviseltetikmagukat a takarmányokkal foglalkozó cégek,az állattenyésztéseszközeit,gépeit
 Kamara (NaK), a földművelésügyi  10-től 129 forintra emelte az ára- pányból kizárta a kamara, a kós- ló az országban. az idén ötezer  értékesítő kiállítókésszépszámmal lesznek haszongépjárművek is amegszokottszéles mezőgazdasági gépkínálat
 minisztérium és az agrármarke- kat. a példa azonban nem maradt  toltatásra ezért a korábbi hét hely- hektáron termelnek dinnyét  mellett.Akiállításon a zöldség- és gyümölcstermesztés tematikájú cégek is résztvesznek.Több élelmiszeripari kiállító
 ting Centrum az idén is összefogta  követők nélkül. Egy héttel az  szín közül csak négy bolthálózat- hazánkban, ahonnan mintegy 200  kínálja kiváló minőségű,hazai termékeitkóstoltatássalegybekötve.
 a kereskedőket, és fogyasztásösz- angol multi akciója után a disz- ban kerül sor.  ezer tonnát takaríthatnak be a
 tönző programot indított. a kam- kontláncok is egymásra licitálva  a kamara rámutatott, hogy a  gazdálkodók. a hazai piac évente  ANemzeti AgrárgazdaságiKamaraazideiévben is kiállítközösségi standján, ahol a kamarai szolgáltatások megismerésén túl
 pányban részt vevő kereskedelmi  vitték le az árakat.  dinnye nettó felvásárlási ára álta- 120–150 ezer tonna dinnyét vesz  kóstoltatással egybekötötttermelőipiaccal, szakmaimegbeszélésekkelésegyéb izgalmas programokkalvárja az Expo látogatóit.
 áruházláncok budapesti és vidéki  az agrárkamara szerint az áru- lában a bruttó fogyasztói ár 25–30  fel, az egy főre jutó fogyasztás évi
 üzleteiben július 6-tól augusztus  házláncok ezzel a gyakorlattal  százalékát teszi ki. Könnyen belát- 12–15 kilogramm, amit az időjárás  26.Farmer-Expo Szakkiállításszakmai-ésközönségprogramjai
 20-ig hét héten át, hetente két  súlyos károkat okoznak az amúgy  ható, hogy a 100 forint alatti kilón- jelentősen befolyásol. a technoló-
 napon kóstoltatják és népszerűsí- is nehéz helyzetben lévő terme- kénti fogyasztói árnál a termelők  giai fejlődés jól nyomon követhe- Ízelítőprogramjainkból:
 tik a hazai dinnyét. az áruházlán- lőknek. a NaK a tesco ellen a  súlyos veszteséggel tudják csak  tő az ágazatban, a legtöbb termő-
 cok mellett pedig az Erzsébet-tá- Szarvasmarha Tanácskozás • Sertés Fórum•Zöldség-ésgyümölcstermesztési konferencia,termékkóstoló és vásár
 borokban és a Bátor-táborban is   Ökológiaigazdálkodás–tanácskozás • Élelmiszeripari konferencia
 megismerkedhetnek a gyerekek a       Magyar –Román –Ukrán –Horvátüzletembertalálkozó
 lédús termékkel.          Élőállat bemutatók(juh, kecske,ló, nyúl, sertés,szarvasmarha,szamár)
 a kampány és egyben a dinnye-   Nyulász fórum és gasztronómiai bemutató •Látványos lovasprogramok
 szezon indulása azonban nem volt
 zökkenőmentes. a program egyik  Helyszín:Debreceni EgyetemAgrártudományi KözpontNyitva: 10.00-18.00 óraközött
 partnere ugyanis a magyar áru    Debrecen,Böszörményi út 138.
 megjelenésének hetében 99
 forintra vitte le a dinnye kilónkénti     VárjukÖnöketDebrecenben!
 árát. a tesco tisztességesnek sem-
 miképp sem nevezhető akciójára a
 kampányt elindító sajtótájékozta-
 tón hívta fel a figyelmet Pócs
 jános országgyűlési képviselő. a
 dinnyetermeléssel is foglalkozó
 politikus szerint ezzel a lépéssel az
 áruház nemcsak az idei szezont
 veszélyezteti, hanem a következő
 évek termelését is befolyásolja. –
 Ha a gazdák úgy ítélik meg, hogy
 ilyen árak mellett nem érdemes a
 termeléssel foglalkozni, elképzel-
 hető, hogy jövőre már nem lesz jó
 magyar dinnye a kínálatban –
 jegyezte meg.  beszállítókkal szembeni tisztes- értékesíteni a dinnyét. az önkölt- körzetben már szinte teljes mér- Szervezők:
 Bár a termelők azonnal kilátásba  ségtelen forgalmazói magatartás,  ség ugyanis egy kiló dinnyére  tékben oltott dinnyét, illetve új
 helyezték, hogy tiltakozó akcióval  diszkriminatív árképzés, erőfölény- vetítve 40 forint körül alakul. a ter- fajtatípusokat is termesztenek.
                                Universitatis Debreceniensis
 fejezik ki nemtetszésüket a multi- nyel való visszaélés miatt hatósági  melők jelzései alapján egyébként  Egyre nagyobb szerepet kap a  Sedes scientiarum agricultur ae
 lánc árpolitikájával szemben,  vizsgálatot kezdeményez a Nem- a felvásárlók is azonnal reagáltak a  különleges, fekete héjú, mag nél- DE AKIT
 végül ultimátumot adva letettek a  zeti élelmiszerlánc-biztonsági  kiskereskedők lépésére. a szezon  küli, illetve a sárga húsú görög-
 demonstrációról. a tesco a terme- Hivatalnál és a gazdasági Verseny- első hetében kínált árakat pár nap  dinnye.  www.farmerexpo.hu
 lők kérésének megfelelően a  hivatalnál. a renitens üzletlánco- alatt a felére mérsékelték, július  n KÖPÖNceI cSILLA
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24