Page 8 - A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA TEVÉKENYSÉGE 2020 ELSŐ FÉLÉVÉBEN
P. 8

Bevezető
      A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (a továbbiakban: NAK vagy Kamara) a hazai agrárium kulcs-
      szereplője. Kiadványunkban a NAK összetett szerepét és működését, az agrárgazdaságra gyako-
       rolt hatásán keresztül, eredményeinkkel mutatjuk be.


      Az államigazgatás egy óramű pontosságával, szigorú szabályok szerint működő stabil gépezet.
      Ez a felépítés szükséges ugyanis a szakszerű végrehajtás megvalósításához. Azonban szá-
       mos esetben a szervezeti jellemzők miatt az államigazgatás kevésbé képes közvetlen viszonyt
       kialakítani azon személyekkel és szervezetekkel, melyek tevékenységüknél fogva a rendszer
       részét képezik.


      Az agrárium és az élelmiszeripar esetében a közvetlen kapcsolatok különösen fontosak, a sze-
       replők számára a hatékony működésük érdekében biztosítani kell azt a rugalmas fórumot, ahol
       közvetlenül megoszthatják észrevételeiket és javaslataikat úgy, hogy közben azok továbbításra
       és érvényesítésre is kerülhessenek a döntéshozók irányába. A Kamara ezt a nélkülözhetetlen
       közvetítő szerepet látja el az államigazgatás, illetve a gazdálkodók, az előállítók és a kereskede-
       lem szereplői között, valamint közvetíti a hazai agrár-élelmiszeripari ágazat érdekeit az európai
       és más nemzetközi fórumokon.


      A Kamara célja az, hogy a tagjai képviseletét minden fórumon és minden esetben ellássa, így
      segítve a hatékony működés feltételeinek megvalósítását. Az agrárium terén a NAK működése
       nem egyedi, a világon számos országban találkozhatunk kamarákkal. Azonban a hazai szerve-
      ződés annyiban más, hogy számos tevékenysége mellett a NAK közfeladatok ellátását is vállalja,
       ezáltal jelentős mértékben tud hozzájárulni a hazai agrárgépezet működéséhez. Esetenként ezen
      feladatok éppen amiatt kerülnek a Kamarához, mert itt van meg az a szükséges szakértelem és
       nyitottság a feladatok ellátására, mely az államigazgatás keretein belül nem mindig működhet.


      Mediátor szerepünkben kiemelten kezeljük az egyes ágazatok, termékpályák közötti, illetve ezek
      szereplői között felmerülő vélt vagy valós érdekellentétek feloldását kölcsönösen előnyös meg-
       oldások kidolgozásával. A hazai agráriumban működő szervezetek közül egyedül a NAK képes
      a hazai növénytermesztés és állattenyésztés közötti, valamint a termelő, a feldolgozó és a ke-
       reskedő közötti szenzitív kapcsolat tartós fenntartására és annak erősítésére. E tevékenységek
       egyre erősödő hangsúllyal jelennek meg tevékenységünkben.


      Fontos megjegyezni, hogy a Kamara nem csak a tagjaival és az államigazgatással áll szoros
       kapcsolatban, de segítségnyújtóként szerepel a tagjai és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatók,
       illetve szervezetek viszonyában is. Segít a termékek közötti eligazodásban, információt közvetít
      a felek között, valamint előmozdítja a jó gyakorlatok terjesztését. Végső soron tevékenységé-
      vel igyekszik hatással lenni a lakosság asztalára kerülő élelmiszerek minőségének megtartá-
      sára és fokozására.       10
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13