Page 12 - A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA TEVÉKENYSÉGE 2020 ELSŐ FÉLÉVÉBEN
P. 12

A Kamara aktív szereplője volt a koronavírus negatív gazdasági hatásairól és azok csillapításáról
      döntő Felsővezetői értekezletnek, melynek keretein belül tudta képviselni a magyar agrárium és
      élelmiszeripar érdekeit.


      Mivel a Kamara egyik alapvető feladata a tudás átadása, megosztása, ezért ennek szellemében
      folyamatosan naprakész információkkal láttuk el a tagjainkat a veszélyhelyzet ideje alatt online
      csatornáinkon, portálunk, hírleveleink révén, nyomtatott napilapunk segítségével, ami a vissza-
      jelzések alapján is kulcsfontosságú volt, mert a hiteles forrásból származó tájékoztatás csökken-
      tette a bizonytalanságot az ágazatban.


      A kommunikációs csatornáink mellett a gyorsabb információáramlás és a helyi megoldások érde-
      kében megalakultak a NAK keretein belül a Megyei Agrárkoordinációs Munkacsoportok (a továb-
      biakban: MACS) is. A MACS-ok ülései a koronavírus-helyzetet követően is fennmaradnak, így
      helyi fórumként szolgálnak a legégetőbb problémák megoldására. A MACS-ok üléseikről,
      a felmerült és megválaszolandó kérdésekről tájékoztatást nyújtanak a Kamara központjának,
      mely az országos intézkedést kívánó ügyek rendezése érdekében jár közben. A Kamara központ-
      jába a megyéktől és az országos osztályoktól érkező beszámolók egy összefoglaló anyagban
      kerülnek megválaszolásra és kiküldésre a tájékoztatást küldők számára. A visszajelzések alapján
      a koronavírus-helyzet kialakulását követően bevezetett folyamat egy hatékony és interaktív módja
      a problémák kezelésének, a felmerülő kérdések megválaszolásának.


      A veszélyhelyzet ideje alatt a NAK folyamatosan vizsgálta a termékpályákon és a szakágazatok-
      ban működő vállalkozások működési feltételeinek alakulását, a piaci kereslet-kínálat helyzetét,
      a fogyasztók vásárlási szokásait, és az elemzések alapján javaslatokat tett a szükséges beavat-
      kozásokra. Ezen javaslatok mind arra irányultak, hogy a lakosság élelmiszerellátása folyamato-
      san biztosítható legyen a szokatlan helyzetben és a tagjaink folytatni tudják működésüket.
         A NAK elemző, kutató munkájának, a tagság helyzete érdemi felmé-

         résének és a bejövő információk hatékony, gyors feldolgozásának

         köszönhetően összességében több mint 300 javaslatot, észrevételt
         tudtunk a kormányzat részére eljuttatni, amelyek nélkül az ágazat

         sokkal rosszabb állapotban vészelte volna át a járványt.
      Az alábbiakban azon legfontosabb javaslatokat gyűjtöttük össze, melyeket a Nemzeti Agrárgaz-
      dasági Kamara a koronavírus negatív hatásainak csökkentése érdekében kezdeményezett,
      és azokból konkrét intézkedések, illetve jogszabályok születtek.       14
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17