Page 14 - A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA TEVÉKENYSÉGE 2020 ELSŐ FÉLÉVÉBEN
P. 14

4. Virágüzletek anyák napi nyitvatartásának biztosítása
      A koronavírus-járvány miatti korlátozások által egyik leginkább érintett ágazat a dísznövényker-
      tészeké volt, az ő esetükben különösen fontos volt, hogy a lehető legtöbb segítséget megkap-
      ják, ezért a dísznövény ágazat kiemelt helyen szerepelt a NAK kampányaiban is. Ennek jegyében
      a NAK kezdeményezte az ITM-nél a virágüzletek korlátozás nélkül történő nyitvatartását és fel-
      készülési időszak biztosításával további hosszabbított nyitvatartást az anyák napi vasárnap előtt.
      Végül a virágüzletek egész hétvégén korlátozás nélkül tarthattak nyitva, mely jelentősen befolyá-
      solta a tavaszi időszakban az érintettek bevételeinek alakulását.


      5. A Vidékfejlesztési Program (VP) szabályainak lazítása
      Több ponton is módosult a VP szabályozása, az EU által lehetővé tett kereteken belül, hogy
      a gazdálkodók minél gyorsabban a finanszírozáshoz szükséges forrásaikhoz jussanak, és így bizto-
      sítva legyen az időszak folyamatos és fennakadások nélküli működése.


      6. A fogyasztói árak hatósági ellenőrzése a piaci visszaélések ellen
      A veszélyhelyzet indulásakor pánikvásárlás volt tapasztalható a lakosság körében. Ennek követ-
      keztében több esetben is tapasztalhattuk az árak hirtelen növekedését. Ezt a NAK jelezte is az
      illetékes szervek felé. A tapasztalt anomáliák következtében a fogyasztóvédelem munkatársai
      rendszeresen ellenőrizték az üzleteket, gyógyszertárakat és a webáruházakat, melynek eredmé-
      nyeként az indokolatlan, kirívó piaci árakat a hatóság kivizsgálta, 70 esetben indítottak eljárást,
      és akár többszázezer forintos büntetést is kiszabtak az érintetteknél.


      7. Üzemi karantén lehetősége
      Az üzemmenet fenntartása érdekében fontos volt lehetőséget biztosítani üzemi karantén létre-
      hozására, azzal, hogy annak feltételeit a munkaadóknak biztosítani kellett.


      8. Kijárási korlátozás alatt is folyamatosak maradhattak a munkálatok
      A tagjaink számára kiemelkedően fontos volt, hogy a tavaszi munkák zavartalanul megtörtén-
      hessenek, valamint hogy az állatok gondozásában ne legyen fennakadás. Emellett a Kamara
      javaslatára a takarmányboltok, állatgyógyszertárak, a mezőgazdasági üzletek és a vágóhidak is
      folyamatos és zavartalan maradhatott a kijárási korlátozások ideje alatt.


      9. NAK piactér platform elindítása az értékesítési lehetőségek bővítése érdekében
      A kereskedelmi mennyiségű terméket előállítók értékesítési lehetőségének bővítése érdekében
      létrehozott B2B piactér összeköti a termelőket és a kereskedőket. Júliusi adatok alapján 186 elő-
      állító 1200 terméke érhető el a regisztrált 62 kereskedő számára.       16
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19