Page 10 - A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA TEVÉKENYSÉGE 2020 ELSŐ FÉLÉVÉBEN
P. 10

Érdekképviseleti tevékenység
      A NAK állandó résztvevője az agráriumot érintő hazai és európai jogszabályalkotási és vélemé-
      nyezési folyamatoknak. Ezek során tagjaink véleményét is bekérjük annak érdekében, hogy érde-
      keiket és kéréseiket a lehető leghatékonyabb módon tudjuk képviselni a döntéshozók felé.


      Kilenc országos osztályt és 38 alosztályt illetve munkacsoportot működtetünk, annak érdekében,
      hogy a tényleges piaci igényekre tudjunk reagálni, alulról jövő szakmai igények alapján, melyek-
      ben az ágazati szereplőkkel közösen keressük a megoldásokat a működésüket nehezítő anomá-
      liákra, valamint ágazatot segítő javaslatokat fogalmazunk meg, dolgozunk ki. Ezen élő kapcsolat
      adja a Kamara tevékenységének legitimációját és súlyát.


      A NAK hálózatán keresztül közvetlen kapcsolatot tartunk a kis, közepes és nagyobb méretű agrár-
      és élelmiszeripari vállalkozásokat, annak érdekében, hogy megismerjék, és ki tudják használni
      a Kamara által működtetett, tagjaink számára elérhető, és a piacinál kedvezőbb és előnyösebb
      szolgáltatásokat és programokat.

         Még a pandémia ellenére is 227 ezer taggal voltunk közvetlen kap-

         csolatban 2020 első félévében, ami a tagjaink közel 2/3-át jelenti.

              Az előírt szabályok és feltételek betartása

                  Reprezentatív felmérés eredménye tagjaink véleményéről

              100              4,3
                             3,8

               80               60              30,7
                      A tagjaink mintegy 60%-a nehéznek vagy
                      nagyon nehéznek tartja az ágazatban
               40      előírt szabályok betartását, így ezen
                      a területen kiemelt szükség van a NAK
                      tevékenységére.
               20
                             49,3

                             2019
                             2019
               0              11,9
                 Nagyon nehéz             Nagyon könnyű

                         Nem tudja/nem válaszol
       12
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15