Page 7 - A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA TEVÉKENYSÉGE 2020 ELSŐ FÉLÉVÉBEN
P. 7

TÁJÉKOZTATÁS
      • A NAK országos hálózatával, közel 600 fő bevonásával végzi a termésbecslést, az aktuális
        termőterületek, várható terméseredmények és a növénykultúrák állapota tekintetében.
        Az első félévben 11 jelentés készült.
      • Naprakészen tájékoztatjuk tagjainkat a legfrissebb információkról. 2020 első felében közel
        700 szakmai cikkben nyújtottunk tájékoztatást tagjaink számára releváns újdonságokról,
        ezen kívül számos kiadványban foglaltunk össze specifikus ismereteket.
      • 2020 első félévében a több mint 200 szakmai rendezvény által 11 ezernél több emberhez jut-
        tattuk el az aktuális információkat. Külön tájékoztató rendezvényeket tartottunk a fiatal gaz-
        dáknak és ingyenes belépőjegyeket biztosítottunk tagjaink számára egyes szakmai rendez-
        vényekre.

              KÖZFELADATOK

      • A NAK a több mint 600 fős, 1100 településen elérhető falugazdász-hálózat útján is segíti
        a gazdálkodókat. Közreműködésükkel a pandémia alatt is fennakadások nélkül biztosítottuk
        az arra igényt tartók számára a segítségnyújtást az egységes kérelmek beadásában.
      • 2020 elején új közfeladatokat vettünk át, ezek terén is ügyfélbarát szolgáltatást nyújtva; to-
        vábbra is végezzük a földforgalmi törvény által a NAK-ra ruházott földbizottsági feladatokat
        a céllal, hogy a helyi gazdálkodók érdekeit biztosítani tudjuk a földforgalmi ügyek kapcsán.


              KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG
      • A NAK hét Horizont 2020 pályázati konzorciumban szerepel résztvevőként, szervezetünk a má-
        sodik legsikeresebb pályázó. Ennek eredményeként jelentős nemzetközi pályázati tapaszta-
        latot gyűjtöttünk és kapcsolatrendszert alakítottunk ki, mely által első kézből adunk informá-
        ciókat és nyújtunk segítséget tagjainknak az uniós pályázati források sikeresebb lehívásához,
        lökést adva a hazai agrárinnovációnak.
      • Az innováció ösztönzésére létrejött a NAK TechLab kezdeményezésünk, melynek célja, hogy
        a megjelenő technikai megoldásokkal előnyhöz juttassuk a hazai gazdálkodókat a globális
        versenyben.

                                                       9
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12