Page 6 - A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA TEVÉKENYSÉGE 2020 ELSŐ FÉLÉVÉBEN
P. 6

Vezetői összefoglaló

              ÉRDEKKÉPVISELET
      • A pandémiás időszak alatt is 227 ezer tagunkkal voltunk közvetlen kapcsolatban a megyei
        hálózatunkon keresztül 2020 első félévében, ami a tagjaink közel kétharmada.
      • A koronavírus kapcsán elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt 300 javaslatot juttatott el a NAK
        a kormányzat számára a járvány negatív hatásainak leküzdése érdekében.
      • Támogatások nélkül a hazai gazdálkodók háromnegyede veszteséges lenne. Hogy tagjaink
        a 2021-2027 közötti időszakban is megfelelő szintű támogatásban részesülhessenek aktív
        szerepet vállalunk a stratégiai terv előkészítésében, képviselve az előzetesen egyeztetett,
        ágazati igényeket.
      • Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági működési formák adózása is alkalmazkodjon a XXI.
        század gazdasági és szabályozási környezetéhez, javaslatcsomagot fogalmaztunk meg a felül-
        vizsgálat érdekében. A javaslat a 2020 eleji adatok alapján 265 300 őstermelő és több mint
        23 ezer családi gazdaságban tevékenykedő közel 83 ezer fő mindennapjait és megélhetésé-
        nek javulását hivatott elősegíteni.
      • Dolgozunk azon, hogy a nitrátrendelet módosítása megvalósulhasson, melynek eredménye-
        képpen a nitrogén hatóanyag maximálisan megengedett szintje emelkedhet és a trágyázási
        tilalmi időszak kedvezően módosulhat.
      • Javaslatot fogalmaztunk meg, melynek eredményeként rövid időn belül 100 ezer hektárra
        lehet növelni az öntözhető területek nagyságát.
              GAZDASÁGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
      • Részt veszünk posztregisztrációs kísérletekben annak érdekében, hogy a felhasználók az
        objektív eredmények birtokában kipróbált, megfelelő mennyiség és ismert minőség eléré-
        sére képes növényfajták közül választhassanak. Ennek eredményeképpen 38 kukorica-
        hibrid került elvetésre az ország tíz kísérleti állomásán. Elindult a hagyma fajtakísérlet is,
        melynek eredményeit felhasználva a NAK ajánlati fajtalistát készít.
      • A NAK jégkármérséklő rendszer alkalmazásával számítások szerint évente 10 milliárd forint
        kár bekövetkezését előzzük meg, nem csak a mezőgazdaságban, de további létesítmények-
        ben is. A jégesőkárok aránya csökkenő tendenciát mutat a viharkárokhoz viszonyítva.
      • Egyes növényvédő szerekkel kapcsolatban engedélyeztetést végeztünk annak érdekében,
        hogy a termés optimális időben és minél kisebb veszteséggel legyen betakarítható. A nö-
        vényvédelmi beavatkozások hatékonyságának növelése érdekében a választék szélesítését
        kezdeményeztük.
      • Tagjainknak biztosítjuk a piacbővítés lehetőségét, szolgáltatásainkon keresztül pedig kedvez-
        ményes lehetőséget nyújtunk a termelést segítő vizsgálatok (tápanyag-gazdálkodási terv)
        elvégzéséhez, biztosítások kötéséhez és képzések igénybevételéhez.

       8
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11