Page 11 - A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA TEVÉKENYSÉGE 2020 ELSŐ FÉLÉVÉBEN
P. 11

A közel 5 000 élelmiszeripari vállalkozás személyes céglátogatását az idei évben ugyan fel kellett
      függeszteni márciusban, így az első negyedévben csak 100 élelmiszeripari céget tudtunk elérni
      ebben a formában, de ugyanez a szám 2019 egyező időszakában 790 cég volt, azaz éves szinten
      ezen vállalkozások közel harmadát személyesen felkeressük, egyeztetünk velük mind a nehéz-
      ségeikről, mind a lehetőségeikről, majd ezeket tudtuk a kormányzattal egyeztetni annak érdeké-
      ben, hogy jogszabály formájában is megjelenhessenek.


      A személyes céglátogatások során szerzett információk más úton vagy formában nem biztos,
      hogy a Kormányzat tudomására jutnának, így azok által a NAK egy olyan, egyébként nem szám-
      szerűsíthető tevékenységet is végez, amely a teljes ágazat számára nyújt átfogó és elengedhe-
      tetlen segítséget. A következőkben ezen tevékenységünk kapcsán emelünk ki néhány példát.


      A koronavírus hatásainak csökkentése érdekében

      tett intézkedések és javaslatok      A fentiek szerinti érdekképviseleti tevékenységünk egyik legnyilvánvalóbb példája a koronavírus
      miatti veszélyhelyzet alatt végzett munkánk, mely gyakorlatilag az első félévünk nagy részére
      rányomta bélyegét. Magyarországon 2020 márciusában megjelent a koronavírus világjárvány,
      melynek negatív hatásait számos szektor elszenvedte. Az agráriumnak, az élelmiszeriparnak és
      a nagykereskedelemnek is korábban ismeretlen problémákkal kellett szembenéznie. Azonban
      ezekben a szektorokban az élet nem állt le, a tavaszi munkákat el kellett végezni, az állatok
      takarmányozását biztosítani kellett, az élelmiszeriparnak és a kereskedelemnek pedig ki kellett
      elégítenie a váratlanul megváltozott és megnövekedett fogyasztói igényeket. A NAK a veszély-
      helyzet ideje alatt az előbbi tevékenységek folyamatos biztosítása érdekében igyekezett tagjai-
      nak mindazon körülményeket biztosítani, melyek eredményeképpen feladataikat zökkenőmen-
      tesen el tudták látni.


      A Kamara már a vírushelyzet kialakulásakor felmérést készített a tagi visszajelzések alapján,
      melyben megvizsgálta a koronavírus várható negatív hatásait annak érdekében, hogy felkészülé-
      süket segítse, illetve hatékony megoldásokat kínáljon az ágazat szereplői számára. Mindemellett
      annak érdekében, hogy pontos képet kaphassunk a gazdálkodók helyzetéről, kérdőíves felmérést
      is végeztünk. A feltett kérdésekre 5 nap alatt 2773-an válaszoltak. A válaszadók kétharmada
      (67,2%) növénytermesztési, 19,3%-uk állattenyésztési, 15,9%-uk kereskedelmi, míg 15,1%-uk
      élelmiszeripari tevékenységet folytat.
      A kérdések azt a célt szolgálták, hogy tisztán látható legyen a tagok igénye, melyet a Kamarának
      a veszélyhelyzet ideje alatt képviselnie kellett az érdekükben.


      A NAK a kapott inputokat is figyelembe véve kidolgozta javaslatait az ágazatot érintően, melyek
      vonatkozásában rendszeresen egyeztetett az Agrárminisztériummal, a gazdaság újraindításáért
      felelős akciócsoporttal és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal. Az Operatív Törzzsel
      is folyamatos kapcsolatot tartott, így számos egyedi ügyben is tudtunk segítséget nyújtani.                                                      13
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16