Page 13 - A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA TEVÉKENYSÉGE 2020 ELSŐ FÉLÉVÉBEN
P. 13

A működés fenntartása érdekében tett intézkedések


      1. Az áruszállítás folytonosságának biztosítása, a fuvarozók visszaállása a munkába
      A NAK már a veszélyhelyzet kezdeti időszakában jelezte, hogy az áruszállítás folyamatosságának
       biztosítása elengedhetetlen az agráriumban szükséges tavaszi munkák, az állatok takarmányo-
      zásának biztosítása, valamint az élelmiszerellátás folyamatosságának fenntartása érdekében.
      Az intézkedések jelzésre kerültek az Operatív Törzs felé, és a szállítások néhány napon belül újból
       megindultak.


       Emellett változtak a fuvarozók vonatkozásában a szabályok, az áruszállítás folyamatos biztosítá-
       sa érdekében magyar járművezető a hatósági házi karantén kötelező 14 napos tartama alatt újra
      vállalhat a gépkocsivezetői munkát, ha a biztonságos vezetésre képes állapotban lévőnek tartja
       magát, nem tapasztalja magán a betegség tüneteit, és ezt munkáltatója is így ítéli meg.


      2. Piacok nyitvatartásának biztosítása, piacok újranyitása
      A NAK a pandémiás helyzet alatt tagjai érdekét is szem előtt tartva fontosnak tartotta, hogy
       minél több piac tartson nyitva a fogyasztó-termelői kapcsolat kialakulásának megerősítése,
       megtartása érdekében, ezért kérte a helyi települési önkormányzatokat és piacüzemeltetőket
       a bezárt piacok mihamarabb történő újbóli megnyitására. Ennek és a NAK megyei szervezetei-
       nek közreműködése eredményeképpen a piacok működése a legtöbb helyen visszaállt az eredeti
       nyitvatartásra, hiszen a megfelelő egészségügyi előírások betartása mellett az alap élelmiszerel-
       látás fontos helyszíne a piac.

         Segítségünkkel a hazai termelők, helyi ellátási lánc szereplői átvé-

         szelték a válságot, a magyar vásárlók pedig friss és jó minőségű

         magyar termékekhez jutottak, miközben a bevásárlásokat is ala-
         csonyabb egészségügyi kockázattal tudták megoldani.

       3. Támogatások gyorsított kifizetése
      Annak ellenére, hogy az élet számos területén jelentős lassulás következett be, a NAK által is
       javasoltak alapján, jóval az erre rendelkezésre álló határidő vége előtt elindult a még ki nem fize-
       tett támogatások folyósítása. Ennek köszönhetően az érintettek ezen nehéz helyzetben is meg
       tudták őrizni fizetőképességüket, és tudták folytatni tevékenységüket.

                                                      15
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18