Page 3 - A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA TEVÉKENYSÉGE 2020 ELSŐ FÉLÉVÉBEN
P. 3

TARTALOM
      Vezetői összefoglaló ................................................................................................................................................. 6
      Bevezető ........................................................................................................................................................................ 8
      Érdekképviseleti tevékenység ..............................................................................................................................10
        A koronavírus hatásainak csökkentése érdekében tett intézkedések és javaslatok ....................11
        Közös Agrárpolitika tervezése ..........................................................................................................................23
        A jelenlegi Vidékfejlesztési Program kapcsán végzett tevékenységünk ..........................................24
        A mezőgazdasági működési formák - Az őstermelők
        és a családi mezőgazdasági vállalkozások .................................................................................................26
        Kistermelői rendszer átalakítása ...................................................................................................................28
        Piacok és Rövid Ellátási Lánc működésével kapcsolatos intézkedések ............................................28
        Termelői Együttműködések ösztönzése .....................................................................................................29
        Nitrátrendelet módosítása ..............................................................................................................................30
        Öntözésfejlesztés ................................................................................................................................................31
        A magán erdőgazdálkodás szerveződéseinek támogatását szolgáló tevékenység .................... 33
        Mező- és erdőgazdálkodási vadkárok rendezése .................................................................................... 34
        Védett/fokozottan védett állatok által okozott károk a mező- és erdőgazdálkodásban ........... 35
        Ketreces állattartásról szóló tévhitek eloszlatása .................................................................................. 35
        Mezőgazdasági gépek nyilvántartása, rendszám-változás ................................................................. 37
        Fogyasztói megtévesztések visszaszorítása az egyértelmű eredetmegjelöléssel ...................... 37
        Magyar Élelmiszerkönyv Bizottsági munka .............................................................................................. 38
        Tisztességtelen piaci magatartás szabályozásával kapcsolatos lépések ....................................... 39
        A hazai áruk védelme az import dömpingáruk ellen .............................................................................. 39
        Nemzeti régiók védelme .................................................................................................................................. 40
        Nemzetközi kapcsolatok ................................................................................................................................. 40
      Gazdasági segítségnyújtás .................................................................................................................................. 43
        Posztregisztráció kísérletek, fajtakísérletek .............................................................................................. 43
        NAK jégkármérséklő rendszer ....................................................................................................................... 44
        A növényvédő szerek vonatkozásában tett intézkedések .................................................................... 46
        Agrofóliák, big-bag zsákok és egyéb mezőgazdasági eredetű
        műanyaghulladékok kezelésére vonatkozó eljárás kialakítása .......................................................... 48
        Szerződésminta a saját termesztésű zöldség és gyümölcs termények adásvételére ............... 49
        NAK Piactér........................................................................................................................................................... 49
        Agrárszolgáltatások .............................................................................................................................................. 50
        Biztosításközvetítés .......................................................................................................................................... 52
        Felnőttképzés ...................................................................................................................................................... 53
   1   2   3   4   5   6   7   8