Page 3 - NAKlap_2019_04
P. 3

2  2019. április | NAKlap NAKlap | 2019. április                                     3     Tartalomjegyzék
                                     Védjük meg


                                     a magyar
        4. Termésbecslés és állapotjelentés kézikönyv •
          Tavaszi adózási határidők •
          Összefogtak a tejtermelőkért •             gazdákat!
          Fókuszban a növénynemesítés!

        5. Magyar fiatalok ötleteivel újulhat meg az agrárium    Nyártól új kezekbe kerül a brüsszeli
                                     döntéshozatal, miután májusban minden
        6. Őrizzük meg a kincset érő vizet a talajban       tagállamban megtartják az európai par-
                                     lamenti választásokat. A voksolás tétje: ki
        8. Generációváltás a szaktanácsadásban is – két ifjú    kap felhatalmazást az EU előtt álló törté-
          szakember beszámolója •                nelmi kihívások kezelésére. Az európaia-
          Fiatal szaktanácsadók jelentkezését várjuk       kat legfőképpen a bevándorlási válság

       10. Aláírásgyűjtés indult az uniós források megőrzéséért •  foglalkoztatja, ez áll a kampány közép-
          Változás előtt a Magyar Élelmiszerkönyv        pontjában is. Májusban több száz millió európai – köztük magyar – polgár dönt
                                     arról, hogy a bevándorlást ellenző vagy támogató politikai pártokat bíznak meg
       12. Mezőhegyes Európa élvonalába tart            Európa jövőjének alakításával. Olyanokat, akik értik a migráció veszélyeit és
                                     készek fellépni ellene értékeink, biztonságunk, jövőnk érdekében, vagy olyanokat,
       14. Bemutatkozhatnak a szakma legjobbjai
        15. Indul a jégkármérséklő rendszer            akik felelőtlen hozzáállásukkal segédkeznek a keresztény Európa feldúlásában.
                                     Nem tudjuk még, kik fogják irányítani az uniós politikát a következő ciklusban, de

       16. Már benyújtható az egységes kérelem •          arról már vannak sejtéseink, mit veszíthetünk, ha a bevándorláspárti erők kerül-
                                     nek többségbe. Ez esetben a migránstömegek befogadása, az alanyi jogon osz-
          Állattartók, figyelem!                 togatott juttatások, a meddő beilleszkedési programok százai, a megnövekedett
 hirdetés
 ÁRLETÖRŐ SZLOVÁK  17. A 2020 utáni Közös Agrárpolitika alakulása    biztonsági kiadások fogják elvinni a közös költségvetés jelentős hányadát. Az
                                     emiatt kiesett forrásokat átcsoportosítással, nadrágszíjhúzással igyekszik pótolni
 maraton
          az EP-választások előtt •
 „TEJÉNEK” GYÁRTÓJA  Módosultak az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés”  Brüsszel. Ennek nagy vesztese lehet Magyarország az agrártámogatások terve-
                                     zett csökkentése miatt. A hazai agráriumnak komoly károkkal kell szembenéznie,
          című felhívások
                                     ha az új vezetés a megszellőztetett terveknek megfelelően megcsonkítja az agrár-
 TÖBBSZÖR MEGBUKOTT  18. Tanulmányúton lehet ismerkedni a „mentes” termékekkel •  támogatásokat. Jelenleg a magyar mezőgazdaság fejlődésének üteme az egyik
                                     leggyorsabb az EU-ban, szűkösebb forrásokkal azonban ez a lendület megtor-
          Katalánok mutatják, hogyan készítik a pácolt sonkát
 A MAGYAR ELLENŐRZÉSEKEN. 20. A parlagfű elleni védekezés alapelvei és lehetőségei  panna. A forráselvonás veszélyeztetné a versenyképességet, a beruházásokat,
                                     milliók megélhetését, kihatna valamennyi magyar állampolgárra. A drágábban
          napraforgóban II.
                                     előállított termékek nem tudnák felvenni a versenyt az importból, lazább szabá-
                                     lyozási környezetből származó, kétes minőségű élelmiszerekkel.
       22. Érdemes leellenőrizni a szaktanácsadók jogosultságát
 VAJON NÉMETORSZÁGBAN IS                         lasztott új testület fog dönteni. Intenzív tárgyalások következnek, ezek eredmé-
                                      A helyzet aggasztó, de nincs minden veszve. Az új KAP-ról a májusban megvá-
 MEGTEHETIK EZT?                             nyeképpen a tervezetek még módosulhatnak. Most jött el az ideje a cselekvésnek!
                                     A NAK a Magosszal vállvetve aláírásgyűjtést indított a tervezett csökkentés ellen a

 A PENNY MARKET BECSAPTA A TEJTERMELŐKET. Áldott, békés         magyar gazdák és a magyar agrárium védelmében. A petíció aláírható a www.
                                     peticioamagyargazdakert.hu oldalon vagy a falugazdászoknál és a megyei igaz-
 VAJON A FOGYASZTÓKAT IS? húsvéti                    gatóságokon elérhető íveken 2019. május 3-ig. Arra buzdítunk minden magyar
                                     állampolgárt, különösen a gazdákat és a mezőgazdaságban érdekelteket, hogy
 NE VÁSÁROLJUNK OLYAN HELYEN,  ünnepeket                 csatlakozzanak a petícióhoz. Hallassuk minél többen a hangunkat, hogy Brüsz-
                                     szelben is meghallják!
 AHOL BECSAPNAK BENNÜNKET!  kívánunk!                                       Győrffy Balázs
                                                             elnök
                                                    Nemzeti Agrárgazdasági Kamara


     NAklAp, A Nemzeti AgrárgAzdAsági kAmArA lApjA – Vii. évfolyam, 4. szám
     Alapító: Nemzeti agrárgazdasági Kamara, Győrffy Balázs elnök Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
     zöld szám: +36 80 900 365 e-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu portál: www.nak.hu kiadó: maraton lapcsoport – multivízió Kiadói Kft.
 Készült a                megbízásából. Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga andrea ügyvezető igazgatók Főszerkesztő: Dénes zoltán Főmunkatárs: andó patrik
     lapmenedzser: Tremmer Tamás +36 20 534 7137 Fotók: Gyulai Tóth zoltán, lévai zsolt, shutterstock.com
     szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., E-mail: naklap@maraton.hu issN 2064-308X
 277016  a hirdetések és egyéb reklámkiadványok tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.
   1   2   3   4   5   6   7   8