Page 2 - NAKlap_2019_04
P. 2

2                                              2019. április | NAKlap           NAKlap | 2019. április                                              3                                                                         Tartalomjegyzék
                                                                                                         Védjük meg


                                                                                                         a magyar
                                                                            4. Termésbecslés és állapotjelentés kézikönyv •
                                                                              Tavaszi adózási határidők •
                                                                              Összefogtak a tejtermelőkért •             gazdákat!
                                                                              Fókuszban a növénynemesítés!

                                                                            5. Magyar fiatalok ötleteivel újulhat meg az agrárium    Nyártól új kezekbe kerül a brüsszeli
                                                                                                         döntéshozatal, miután májusban minden
                                                                            6. Őrizzük meg a kincset érő vizet a talajban       tagállamban megtartják az európai par-
                                                                                                         lamenti választásokat. A voksolás tétje: ki
                                                                            8. Generációváltás a szaktanácsadásban is – két ifjú    kap felhatalmazást az EU előtt álló törté-
                                                                              szakember beszámolója •                nelmi kihívások kezelésére. Az európaia-
                                                                              Fiatal szaktanácsadók jelentkezését várjuk       kat legfőképpen a bevándorlási válság

                                                                           10. Aláírásgyűjtés indult az uniós források megőrzéséért •  foglalkoztatja, ez áll a kampány közép-
                                                                              Változás előtt a Magyar Élelmiszerkönyv        pontjában is. Májusban több száz millió európai – köztük magyar – polgár dönt
                                                                                                         arról, hogy a bevándorlást ellenző vagy támogató politikai pártokat bíznak meg
                                                                           12. Mezőhegyes Európa élvonalába tart            Európa jövőjének alakításával. Olyanokat, akik értik a migráció veszélyeit és
                                                                                                         készek fellépni ellene értékeink, biztonságunk, jövőnk érdekében, vagy olyanokat,
                                                                           14. Bemutatkozhatnak a szakma legjobbjai
                                                                           15. Indul a jégkármérséklő rendszer             akik felelőtlen hozzáállásukkal segédkeznek a keresztény Európa feldúlásában.
                                                                                                         Nem tudjuk még, kik fogják irányítani az uniós politikát a következő ciklusban, de

                                                                           16. Már benyújtható az egységes kérelem •          arról már vannak sejtéseink, mit veszíthetünk, ha a bevándorláspárti erők kerül-
                                                                                                         nek többségbe. Ez esetben a migránstömegek befogadása, az alanyi jogon osz-
                                                                              Állattartók, figyelem!                 togatott juttatások, a meddő beilleszkedési programok százai, a megnövekedett
                                hirdetés
                   ÁRLETÖRŐ SZLOVÁK                                                17. A 2020 utáni Közös Agrárpolitika alakulása        biztonsági kiadások fogják elvinni a közös költségvetés jelentős hányadát. Az
                                                                                                         emiatt kiesett forrásokat átcsoportosítással, nadrágszíjhúzással igyekszik pótolni
                                maraton
                                                                              az EP-választások előtt •
                  „TEJÉNEK” GYÁRTÓJA                                                   Módosultak az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés”  Brüsszel. Ennek nagy vesztese lehet Magyarország az agrártámogatások terve-
                                                                                                         zett csökkentése miatt. A hazai agráriumnak komoly károkkal kell szembenéznie,
                                                                              című felhívások
                                                                                                         ha az új vezetés a megszellőztetett terveknek megfelelően megcsonkítja az agrár-
            TÖBBSZÖR MEGBUKOTT                                                      18. Tanulmányúton lehet ismerkedni a „mentes” termékekkel •  támogatásokat. Jelenleg a magyar mezőgazdaság fejlődésének üteme az egyik
                                                                                                         leggyorsabb az EU-ban, szűkösebb forrásokkal azonban ez a lendület megtor-
                                                                              Katalánok mutatják, hogyan készítik a pácolt sonkát
            A MAGYAR ELLENŐRZÉSEKEN.                                                   20. A parlagfű elleni védekezés alapelvei és lehetőségei   panna. A forráselvonás veszélyeztetné a versenyképességet, a beruházásokat,
                                                                                                         milliók megélhetését, kihatna valamennyi magyar állampolgárra. A drágábban
                                                                              napraforgóban II.
                                                                                                         előállított termékek nem tudnák felvenni a versenyt az importból, lazább szabá-
                                                                                                         lyozási környezetből származó, kétes minőségű élelmiszerekkel.
                                                                           22. Érdemes leellenőrizni a szaktanácsadók jogosultságát
                VAJON NÉMETORSZÁGBAN IS                                                                              lasztott új testület fog dönteni. Intenzív tárgyalások következnek, ezek eredmé-
                                                                                                          A helyzet aggasztó, de nincs minden veszve. Az új KAP-ról a májusban megvá-
                       MEGTEHETIK EZT?                                                                           nyeképpen a tervezetek még módosulhatnak. Most jött el az ideje a cselekvésnek!
                                                                                                         A NAK a Magosszal vállvetve aláírásgyűjtést indított a tervezett csökkentés ellen a

             A PENNY MARKET BECSAPTA A TEJTERMELŐKET.                                         Áldott, békés                         magyar gazdák és a magyar agrárium védelmében. A petíció aláírható a www.
                                                                                                         peticioamagyargazdakert.hu oldalon vagy a falugazdászoknál és a megyei igaz-
                      VAJON A FOGYASZTÓKAT IS?                                        húsvéti                            gatóságokon elérhető íveken 2019. május 3-ig. Arra buzdítunk minden magyar
                                                                                                         állampolgárt, különösen a gazdákat és a mezőgazdaságban érdekelteket, hogy
             NE VÁSÁROLJUNK OLYAN HELYEN,                                                ünnepeket                           csatlakozzanak a petícióhoz. Hallassuk minél többen a hangunkat, hogy Brüsz-
                                                                                                         szelben is meghallják!
              AHOL BECSAPNAK BENNÜNKET!                                                kívánunk!                                                Győrffy Balázs
                                                                                                                                 elnök
                                                                                                                        Nemzeti Agrárgazdasági Kamara


                                                                         NAklAp, A Nemzeti AgrárgAzdAsági kAmArA lApjA – Vii. évfolyam, 4. szám
                                                                         Alapító: Nemzeti agrárgazdasági Kamara, Győrffy Balázs elnök Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
                                                                         zöld szám: +36 80 900 365 e-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu portál: www.nak.hu kiadó: maraton lapcsoport – multivízió Kiadói Kft.
                       Készült a                 megbízásából.                       Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga andrea ügyvezető igazgatók Főszerkesztő: Dénes zoltán Főmunkatárs: andó patrik
                                                                         lapmenedzser: Tremmer Tamás +36 20 534 7137 Fotók: Gyulai Tóth zoltán, lévai zsolt, shutterstock.com
                                                                         szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., E-mail: naklap@maraton.hu issN 2064-308X
                                                               277016        a hirdetések és egyéb reklámkiadványok tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.
   1   2   3   4   5   6   7