Page 14 - NAKlap_2017_03
P. 14

14                                        2017. JANUÁR–FEBRUÁR | NAKlap             NAKlap | 2017. JANUÁR–FEBRUÁR                                         15


     A hatóság már ellenőrzi a tápértékjelölést                                               Visszatekintés a 2016-os időszakra
     Bár már december óta él a kenyerek összetételére vonatkozó szigorú             pékségek. Ez idő alatt az új előírások-   Felemás évet zártak a kertészek
     szabályozás, a vállalkozásoknak még néhány hónapjuk van arra,               hoz kell igazítaniuk a gyártási tech-
     hogy átálljanak az új receptúrára. A hatóság ezt követően ellenőrzi            nológiát, a receptúrát, a címkézést és
     majd az új élelmiszerkönyvi előírásokat. A csomagolt pékárukra               a csomagolóanyagot is. a Nébih sze-     Kiváló termést ígérő évkezdet után egy            Ebben az időszakban szabadföldi
     vonatkozó tápértékjelölés azonban már éles üzemben működik, a               rint a célzott hatósági ellenőrzés is    átlagos év volt a tavalyi a kertészek szá-          zöldségnövényeink többsége még
     Nébih tapasztalatai szerint a gyártók a fogyasztói elvárásokhoz iga-            ezt követően kezdődhet meg. Ter-       mára – igaz, ez területenként és terméstől          nem került ki a földekre, így zöld-
                                                   mészetesen ez idő alatt is rendszeres
                                                                                                        ségtermelőinket nem érintették az
     zodva igyekeznek betartani az előírásokat.                         és folyamatos a sütőüzemek élelmi-      függően nagyon eltérő átlagot jelent.            április végi fagyok. Egy-két korai
                                                   szerlánc-biztonsági és minőségi        a hazai kertészek jó részének  volt olyan ültetvény, ahol a hőmér- szabadföldi paprikakiültetés és
      Jelentős változás előtt áll a hazai  mennyiségüket. Ezen 8 kenyérféle- legtöbb esetben megemelték a név- ellen őrzése, viszont az ellenőrök  tavalyi is az időjárás jelentette a  séklet –7 Celsius-fok közelébe süly- korai borsó károsodott. Néhány
     pékáruk kínálata. a magyar élelmi- ség közül 5 típusra eddig is létezett  adó gabona arányát a késztermék- tekintettel vannak az átmeneti idő- legnagyobb kihívást. a gyümölcs- lyedt. alma-, dió-, meggy-, cseresz- termőhelyen a kiültetett dinnyepa-
     szerkönyv 2016 decemberében élet- ilyen szabályozás, így a fehér és a fél- ben. Ennek köszönhetően markán- szak sajátosságaira. abban az eset- termelők az év kezdetén még nagy  nye-, kajszi-, őszibarack-, szamóca-  lánták „fáztak le”, komolyabb károk
     be lépett módosítása számos pon- barna kenyerekre, valamint a  sabb ízű és jobb minőségű kenyerek  ben egyébként, ha egy vállalkozás- reményekkel tekintettek a jövőbe,  és szőlőkultúrák egyaránt érintet- nem keletkeztek, csak a betakarítás
     ton szigorított a kenyerek és a külön- búzakenyér és a rozsos, illetve a rozs- kerülhetnek a piacra. Rozskenyér  nál azt állapítják meg, hogy a termé- a rekordmennyiségű virág kiugró- tek voltak. Néhol többször egymás  késett némileg. a május kissé csa- alma 500 ezer tonnás terméssel
     böző pékáruk szabályozásán. a  kenyerekre korábban is kötelező ará- címén tehát valóban többségében  keit nem az előírások szerint, az élel- an jó termést helyezett kilátásba. a  utáni napokon is fagyott. szeren- padékosabb volt a megszokottnál,  közepes évet zárt. a többi kultúrá-
     módosítás tisztázza, hogy egyes,  nyokat határoztak meg. az új termé- rozslisztet tartalmazó terméket kap- miszerkönyvben foglalt alapanya- szokatlan melegnek köszönhetően  csére a fagyok foltszerűen fordul- aminek következtében mind az  ban a fagyok ellenére sem kelet-
     névvel ellátott kenyerek, illetve cuk- kek az egészséges táplálkozás igé- nak majd a pénzükért a vásárlók,  gok és technológia használatával  a különböző fajok virágzása össze- tak elő, ráadásul eltérő fenológiai  ültetvények, mind a szántóföldi  kezett akkora kiesés, mint amek-
     rászsütemények pontosan mit és  nyeinek megfelelő összetételűek,  hiszen korábban a rozsliszt elvárt  készítik, akkor figyelmeztetésre vagy  ért, egyszerre láthattunk még  stádiumban lévő növényállomá- zöldségek szépen fejlődtek. az  korát az előzetes becslések jelez-
     milyen arányban tartalmazhatnak,  mint a grahamkenyér, a teljes kiőrlé- aránya csupán 40 százalék volt a  akár élelmiszer-ellenőrzési bírságra is  virágzó mandulát és már virágzó  nyokban. Ennek megfelelően a  időjárás június közepétől augusz- tek, a legtöbb gyümölcsnél jó
                                                   számíthatnak.                almát. Április 20-ára virradóra az  károk mértéke is változó volt, a leg- tus közepéig igen szélsőséges volt,  átlagos évről beszélhetünk. a
                                                    szintén jelentős változást hoz az     ország több pontján mértek jelen- inkább érintett területeken akár  gyakori erős felmelegedésekkel,  80 840 hektáros gyümölcstermő
                                                   előrecsomagolt termékek esetében,      tős éjszakai-hajnali lehűléseket,  100 százalékos is lehetett a fagykár.  hőségidőszakokkal, hirtelen kiala- terület enyhe növekedést muta-
                                                   hogy 2016. december 13-tól kezdő-                                     kuló heves esőzésekkel, nagy  tott 2015-höz képest, a legna-
                                                   dően kötelező a tápértékadatok fel-                                    intenzitású záporokkal, zivatarok- gyobb arányú a bodza és a dió
                                                   tüntetése. a tápérték jelölésére 5 év      A főbb kultúrák 2016. évi adatai és            kal. Ez jelentősen megnehezítette  esetében volt. Kisebb mértékben
                                                   türelmi időt biztosított a jogalkotó,      a változás 2015-höz képest                a növényvédelmet, az esők és viha- ugyan, de nőtt a kajszi, a cseresz-
                                                   ami tavaly decemberben járt le. a       (forrás: NaK termésbecslés)                rok következtében sérült, repedt  nye és a meggy termőterülete is.
                                                   Nébih szerint a csomagolt terméke-                 terület  Változás mennyiség Változás  terméseken különböző rothadást  a szabadföldi zöldségek
                                                   ken szereplő címkék meglétére a           kultúra    (ha)  '16/'15 (ezer t) '16/'15   okozó kórokozók fertőztek. a  83 570 hektáros termőterülete
                                                   kereskedelem is nagy figyelmet for-      szabadföldi paprika 831   –14,3%  27,9  –2,4%    hőség kihatással volt a minőségre  jelentős növekedést mutatott az
                                                   dít. Nem veszik át például a beszállí-     Fűszerpaprika    2 055  –19,5%  21,4  7,1%     is, például egyes ültetvényekben  előző évhez képest, számottevő-
                                                   tóiktól a jelöletlen terméket, illetve     szabadföldi     1 042  –15,9%      –13,9%    lényegében „megfőtt” a meggy a  en nőtt a csemegekukorica és a
                                                                                             79,2
                                                   csak szakértői véleménnyel jóváha-       paradicsom     5 600   20,4% 240,8  23,2%    fákon. lényegében a nyár nagyobb  görögdinnye területe. Nőtt a sár-
                                                                          görögdinnye
                                                   gyott jelölésű pékárut fogadnak el.      Fejes káposzta   1 854   9,2%  49,1  15,7%    részében a hőmérséklet magas, a  garépa, a petrezselyem, a vörös-
                                                   Ezáltal nemcsak a jogszabály kény-       sárgarépa      1 475   19,6%  70,8  14,8%    csapadék eloszlása pedig egyenet- hagyma és a fejeskáposzta felü-
                                                   szeríti a gyártókat, illetve a forgalma-    gyökérpetrezselyem 1 731   11,3%  53,7  15,0%    len volt. Így egyaránt voltak száraz  lete is, a többi kultúra stagnálást
                                                   zókat a helyes és megfelelő jelölés      torma        1 468   10,2%  16,6  24,5%    és nagyon nedves-párás területek  vagy csökkenést mutatott. az
                                                   feltüntetésére, hanem a piaci elvárás     spárga       1 648   5,0%  6,3   14,0%    az országban. Utóbbi körülmények  összes betakarított termés meny-
                                                   is. Feltehetőleg ennek köszönhető,       Vöröshagyma     1 963   7,9%  65   19,1%    egyrészt a növényvédelmet nehe- nyisége megközelítette az 1,5
                                                   hogy a hatóság máig csak kisebb        Fokhagyma      915   –14,9%  6,6   –12,5%    zítették, másrészt a felázott talajú  millió tonnát, ami magasan a
                                                   hiányosságokat tapaszalt az erre irá-     zöldborsó      23 784  1,5%  137,9  17,8%    területeken nehézkessé vált vagy  sokéves átlag felett van. a 3555
                                                   nyuló ellenőrzések alkalmával. a        Csemegekukorica   33 875  11,1% 589,4  13,7%    ellehetetlenült az ipari zöldségnö- hektáros hajtató felület megha-
                                                                                                 1,2%
                                                                                             172,9
                                                                                         –4,9%
                                                                                    1 478
                                                                          Hajtatott paprika
                                                   leggyakrabban előforduló hiba,         Hajtatott paradicsom 388   2,1%  128,8  15,1%    vények gépi betakarítása. Ősszel a  ladta az előző évit, a bővülés a
                                                   hogy az energiaérték kiszámításánál      Hajtatott salátafélék 652  34,7%  45,6  34,7%    csapadékos októberi időjárás hát- főleg a saláta- és káposztafélék-
                                                   nem számolnak a rosttartalommal a       Alma        26 080  –0,2% 498,2  6,1%     ráltatta az almaszüretet és a kései  nek köszönhető. a hajtatott zöld-
     illetve milyen receptúra alapján  sű kenyér, a tönkölybúzakenyér, a  kenyerekben, ezzel szemben a mos- gyártók, illetve a vitamin és ásványi  körte    2 390   0,4%  32,8  5,7%     csemegekukoricák aratását. a  ség termésmennyisége 405 ezer
     készülhetnek. a Nemzeti élelmiszer- kukoricás kenyér és a megújult  tani szabályozás 60 százalékos  anyag mennyisége eltér a csomago- Cseresznye     2 801   6,8%  18,5  17,4%    2016. év időjárása a hajtató kerté- tonna körül alakult, ami 30 ezer
     lánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájé- összetételű búzakenyér, rozsos  arányt ír elő.   láson szereplő értéktől. a Nébih a       meggy        14 096  2,6%  89,5  8,0%     szek számára jobb volt, mint egy  tonnával meghaladja a sokéves
     koztatása szerint a magyar élelmi- kenyér, rozskenyér. az összetevők  azon termékek esetében, amelye- tápérték jelölésének ellenőrzése  kajszi      5 169   2,9%  29,8  52,1%    évvel ezelőtt, mivel kevesebb volt  átlagot. a korai szegmensben
     szerkönyv 15-féle kenyér esetében  közé bekerültek az álgabonák is,  ket újonnan vezetnek be a vállalko- során tapasztalt kisebb hiba esetén  Őszibarack és nektarin 3 617 –4,8% 35,8 –5,7% a hőségnapok száma.      minden kertészeti terméket jó
                                                                                                 –9,0%
     szabályozza az összetételt és 8-féle  mint a hajdina vagy az amaránt. a  zások a kínálatukba, már a szigorúbb  figyelmeztetést alkalmaz és javító  szilva 6 649  –2,5%  55,9  –11,9%    Összesítve a tavalyi évet, a gyü- áron lehetett értékesíteni, de a
                                                                                             7,8
                                                                          szamóca
                                                                                     761
                                                                                         2,6%
     kenyérre vonatkozóan határozza  lisztkeverékből készített kenyerek  előírásokat kell alkalmazni, a már a  intézkedésre kötelezi az érintett vál- dió   6 491   9,5%  9,1   2,2%     mölcs termésmennyisége a   termelői árak összességében
     meg az előállításukhoz felhasználha- esetében pedig rögzítették a keveré- kínálatban szereplő kenyereknél  lalkozást.         termesztett bodza  5 004   16,6%  19,3  24,4%    sokéves átlagnak megfelelően,  elmaradtak a várakozásoktól.
     tó liszttípusokat és felhasználási  ket képező lisztek pontos arányát. a  viszont féléves türelmi időt kapnak a  n KöPöNCEi CSiLLA                                850 ezer tonna körül alakult. az     n HUNyAdi iSTVÁN
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19