Page 10 - NAKlap 2022. október X. évf. 9
P. 10

10   NÖVÉNYTERMESZTÉS                                 2022. október |     LAP        LAP | 2022. október                          NÖVÉNYTERMESZTÉS          11
                                                            A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA
      A magyar talajszerkezet                                                    GOSZ-VSZT-NAK                         szám  Fajtanév Fajtaelismerés  kategória Fajtatulajdonos/
                                                                                                              FAJTALISTA 2021/2022
                                                                                                                   Malmi
                                                                                                     Sor-
                                                                                                                         Képviselő neve
                                                                                                              éve
      védelmének műszaki megoldása                                                  őszi búza                           1.  Altigo     2012   malmi  Limagrain Hungária kft.
                                                                                                               KORAI ÉRÉSŰ FAJTÁK
                                                                     posztregisztrációs                      2.  Apexus     2019   malmi  Saaten-Union Hungária kft.
                                                                                                                   javító
                                                                                                                       Isterra Magyarország kft.
                                                                                                       basilio
                                                                                                              2016
                                                                                                    3.
                                                                                                              2018
                                                                                                       Csiko
                                                                                                                   malmi
                                                                                                    4.
                                                                                                                       karintia kft.
      Az időjárási szélső-                                                                                     5.  Falado    2013 eU Fr malmi  Syngenta kft.
                                                                                                       Frenetic
                                                                                                              2017
                                                                                                    6.
                                                                                                                       Isterra Magyarország kft.
      ségek fokozott meg-                                                      kísérletek minőségi                      7.  Generalis   2021   malmi  Isterra Magyarország kft.
                                                                                                                   malmi
      jelenése, a munkaerő                                                                                     8.  Gk bagó    2016   prémium Gabonakutató Szeged
                                                                                                    9.
                                                                                                              2015
                                                                                                       Gk bakony
                                                                                                                       Gabonakutató Szeged
      hiánya egyre                                                          eredményei                          10. Gk békés    2006   malmi  Gabonakutató Szeged
                                                                                                                   javító
                                                                                                       Gk Csillag
                                                                                                    11.
                                                                                                                       Gabonakutató Szeged
                                                                                                              2005
      nagyobb méretű és                                                                                      12. Gk Magvető   2017   malmi  Gabonakutató Szeged
                                                                                                                   egyéb
      tömegű gépek                                                          A NAKlap előző számában bemutattuk a             13. Gk Megyer   2021   malmi  Gabonakutató Szeged
                                                                                                    14.
                                                                                                              2013
                                                                                                                       Gabonakutató Szeged
                                                                                                       Gk Pilis
      beszerzésére kész-                                                       2021/2022. évi őszi búza posztregisztrációs          15. Gk Szereda   2019   malmi  Gabonakutató Szeged
                                                                                                                   malmi
                                                                                                    16.
                                                                                                              2019
                                                                                                       Gk Zete
                                                                                                                       Gabonakutató Szeged
      teti a gazdálkodókat.                                                     kísérletek szemtermés és agronómiai ered-           17. Hyfi      2016   malmi  Saaten-Union Hungária kft.
                                                                                                              2019
      A nagyobb teljesít-                                                      ményeit, ezúttal pedig a fontosabb minőségi          18. LG Armstrong 2018 eU At malmi Limagrain Hungária kft.
                                                                                                       Christoph
                                                                                                    19.
                                                                                                                       karintia kft.
      ményű gép azonban                                                       mutatókat tanulmányozhatják az érdeklődők.          20. Mv krajcár   2013   malmi  Atk MGI Martonvásár
                                                                                                       Mv Felleg
                                                                                                    21.
                                                                                                                       Atk MGI Martonvásár
                                                                                                                   malmi
                                                                                                              2019
      nagyobb üzemi                                                          A Gabonatermesztők országos  résű és 6 középkésői) képviselt. A  22. Mv káplár 2017 egyéb  Atk MGI Martonvásár
                                                                                                              2016
                                                                                                                       Atk MGI Martonvásár
                                                                                                       Mv kondás
                                                                                                    23.
                                                                                                                   egyéb
      tömeggel jár, ezért                                                      Szövetsége (GoSZ), illetve a Vetőmag  kísérletek a NÉbIH szakmai koordi- 24. Mv Nádor 2012 malmi Atk MGI Martonvásár
                                                                     Szövetség Szakmaközi Szervezet és
                                                                                     nálásával zajlottak. A 15. évébe lépő
      nagyon fontos a                                                        terméktanács (VSZt) által létreho- kísérletsorozat fajtáit első alkalom- 25. Mv Nemere 2013 malmi Atk MGI Martonvásár
                                                                                                              2021
                                                                                                                       Atk MGI Martonvásár
                                                                                                       Mv Seuso
                                                                                                                   malmi
                                                                                                    26.
                                                                     zott posztregisztrációs kísérletekhez
                                                                                     mal állították be három éréscso-
      megfelelő járószer-                                                      immár négy éve csatlakozott a Nem- portra bontva a hatósági fajtakísér- 27. Mv tajték 2013 eU Fr egyéb Atk MGI Martonvásár
                                                                                                              2021
                                                                                                    28.
                                                                                                                       tradisco Seeds kft.
                                                                                                       réciproc
      kezet kiválasztása                                                       zeti Agrárgazdasági kamara (NAk). A  leti állomáshálózatban, illetve a Szé- 29. Princessz 2017 egyéb Agromag kft.
                                                                                     chenyi István egyetem Mezőgazda-
                                                                     posztregisztrációs kísérletek alapve-
      és annak helyes üze-                                                      tő célja, hogy a termelők számára  ság- és Élelmiszertudományi kar  30. Solehio 2009 eU Fr   kWS Magyarország kft.
                                                                                                               KÖZÉPÉRÉSŰ FAJTÁK
      meltetése.                                                           hasznosítható, objektív információt  kísérleti telepén. A Mezőfalván elve- 31. Alicantus 2019 prémium Saatbau Linz Hungária kft.
                                                                                     tett bemutató fajtasort a NAk Szán-
                                                                     adjon, ezáltal segítve a fajtaválasz-
                                                                     tást. A NAk a kísérletben szereplő  tóföldi Napok keretében tekinthet- 32. Artimus 2021 malmi Saatbau Linz Hungária kft.
                                                                                                                   malmi
                                                                                                              2016
                                                                                                    33.
                                                                                                       Cameleon
                                                                                                                       Saaten-Union Hungária kft.
       Ahhoz mire van szükség, hogy                                               fajtasorra ajánlati fajtalistaként  ték meg a látogatók. Az elmúlt évben  34. Cellule 2013 egyéb Isterra Magyarország kft.
      adott motorteljesítménnyel és                                                 tekint, hangsúlyozva, hogy a kísérlet- a Nemzeti Agrárgazdasági kamara  35. Chevignon 2017 eU be malmi Saaten-Union Hungária kft.
      üzemi tömeggel rendelkező traktor- nak a gazdálkodók számára. Az  teljesítménnyel arányos üzemi  A tapasztalatok alapján több  ben részt vevőkön kívül számos kivá- beszerzett egy beltartalmi gyorsvi- 36. Gk Arató 2016 egyéb Gabonakutató Szeged
      ral a lehető legjobb vontatási telje- alkalmazható nyomásértékeket a  tömege minél nagyobb arányban  profilborda kapaszkodásának  ló fajta áll a termelők rendelkezésére.  zsgálatra alkalmas műszert, amely  37. Gk börzsöny 2019 malmi Gabonakutató Szeged
      sítményt érjük el úgy, hogy minél  haladási sebesség és abroncsterhe- tudjon hasznosulni, minél kisebb  köszönhetően csökken az üzem- A kísérletek felügyeletét és a lebo- az eredmények gyorsabb közlését  38. Gk Déva 2020 malmi Gabonakutató Szeged
      kevésbé tapossunk, tömörítsük? –  lés függvényében az abroncsok  kerékcsúszás mellett. ehhez viszont  anyag fogyasztás is. Amennyiben  nyolítással kapcsolatos feladatokat a  hivatott segíteni. 39. Gk kolozs 2021 egyéb Gabonakutató Szeged
      kérdeztük Bogdán Gábort (Deraland  műszaki adatlapján adják meg. Saj- megfelelő bordaszám és felfekvési  megoldható, akkor kerülni kell a  Fajtakísérleti Innovációs tanács (FIt)  A mennyiségi és minőségi vizsgá- 40. Hywin 2016 eU Fr Saaten-Union Hungária kft.
      kft.) Véleménye szerint az alábbi  nos ezt az adottságot a felhasználók  felület szükséges.  nedves, erősen felázott talajon tör- látja el.        latok eredményeit teljeskörűen tar- 41. Hyxperia 2018 eU Fr    Saaten-Union Hungária kft.
      szempontok a legfontosabbak:  csak alig használják ki!    A nyomáscsökkentéssel elért  ténő munkavégzést, mert minél    A 2021 őszi kisparcellás kísérlete- talmazó kiadvány a VSZt (www.vszt. 42. IS Dimenzio 2021 malmi Agromag kft.
       – Megfelelő méretű és szerkezetű  A fentiek szerint kérdésként merül  jelentős felfekvési felület növekedés  nedvesebb a talaj, annál alacso- ket nyolc helyszínen (Abaújszántó,  hu) és a k0amara honlapján (www. 43. Jegenye 2020 malmi Agromag kft.
      gumiabroncs (szükség esetén ikre- fel, hogy miért fontos az abroncs- - (akár 100%-os növekedést is elér- nyabb annak hordozóképessége, és  Iregszemcse, Jászboldogháza,  nak.hu) elérhető és letölthető. bízunk  44. Mv Ispán 2015 malmi Atk MGI Martonvásár
      sítve)             nyomás szabályozása közúton és  hető) – hatására jelentősen csökken  annál gyorsabban szenvedhet káros  Mezőfalva, Mosonmagyaróvár,  abban, hogy a gazdálkodók fajtavá- 45. Mv kolo 2006 javító Atk MGI Martonvásár
       – Megfelelően súlyozott traktor  szántóföldi körülmények között.   a nyommélység és talajtaposás azaz  talajtömörödést. Székkutas, Szombathely, tordas)  lasztásuk megalapozásához fel tud- 46. Mv Ménrót 2014 malmi Atk MGI Martonvásár
      (első és hátsó tengelyek súlyozása  közúton megfelelő (magasabb 1,6- a talajtömörítő hatás (akár 50%-os  Fontos tehát, hogy elsősorban a  végeztük. Az 59 búzafajta három  ják használni az itt közölt adatokat. 47. Mv tarsoly 2020 malmi Atk MGI Martonvásár
                                                                                                              2020
      adott munkaművelethez és üzemel- 1,8 bar) nyomás beállításával kisebb  csökkenést is elérhető), ami a talajé- talajszerkezet károsításának meg- éréscsoportot (30 korai, 23 középé- NAk 48. Novatus   2018 eU bG malmi  Saatbau Linz Hungária kft.
                                                                                                                       Limagrain Hungária kft.
                                                                                                    49.
                                                                                                       LG Absalon
      tetési körülményhez),     az abroncs gördülési ellenállása, ami  letnek és a vetett növényeknek jobb  előzésére és a magyar talajok védel-                      50. IS rubicon  2020 eU Sk     Istroseed Zrt.
       – Gumiabroncsok nyomásának  alacsonyabb üzemanyag fogyasz- életkörülményeket biztosít (optimá- mére összpontosítsanak a járószer-                           51. obiwan    2018 eU Fr     rWA Magyarország kft.
      szabályozása.         tást (mínusz 5 százalék) és kisebb  lis talajszerkezet, levegő- és vízház- kezeteik megfelelő üzemeltetésé-                         52. Petronela   2021       Agromag kft.
       Az utolsó nagyon fontos és aktuá- gumiabroncs kopást (mínusz 20  tartás). A tömörödött, megfelelő  vel, majd ezt követően keressenek                         53. Steffi     2020   malmi  Agromag kft.
      lis témakörhöz már hazánkban is  százalék) eredményez és növekszik  levegő és vízháztartással nem ren- megoldást a talajszerkezet javításá-                                  KÖZÉPKÉSŐI FAJTÁK
      elérhetők abroncsnyomás szabályo- a jármű stabilitása. Szántóföldi  delkező talajban a talajkondicionáló  ra. A megelőzés mindig kifizetődőbb,                      54.  Antonius  2008 eU At     Saatbau Linz Hungária kft.
      zó termékek a kézi készlettől egé- munkák során viszont azért fontos  szerek sem hasznosulhatnak meg- mint az okozott károk javítása főleg,                        55.  Hydrock   2016 eU Fr     Saaten-Union Hungária kft.
      szen a traktor vezetőfülkéjéből sza- az abroncsok belső nyomásának  felelően, tehát a ráfordításunk jelen- hogy a technológia szinte minden                        56.  kG Vitéz   2013   javító MAte karcagi kutatóintézet
      bályozható rendszerekig. A mai  csökkentése (0,6-1,0 bar), hogy  tős része is veszendőbe megy, vala- traktor abroncsában rendelkezésre                         57.  Lindbergh   2016   malmi  Saaten-Union Hungária kft.
      modern abroncsgyártók szabályo- traktorunk motorteljesítménye és  mint a víztározás mértéke is jelen- áll.                                        58.  Hyligo   2019 eU Fr     Saaten-Union Hungária kft.
      zásra alkalmas abroncsokat ajánla- munkaművelethez igazított motor  tősen csökken.     SZtAHUrA erZSÉbet/NAk                                    59.  SU Mendoza  2021   egyéb  Saaten-Union Hungária kft.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15