Page 3 - NAKlap 2020. szeptember VIII. évf. 7
P. 3

02 Átmeneti támogatás  A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA | 2020. SZEPTEMBER 03
 LAP
        LAP
 2020. SZEPTEMBER |
 a tenyészbikák tenyésztésbe
 állítására  Tartalomjegyzék                      Kihívásokkal teli Idén kizárólag vissza nem térí- tartó és a vele kapcsolt vállal-    az idei év is
 tendő átmeneti támogatás igé- kozásnak minősülő vállalko- TÁMOGATÁS
 nyelhető – a húshasznú szar- zás részére rendelkezésre álló       Az ember nem azért áll gazdálkodónak,
 vasmarha- és bivalyágazat ter- szabad átmeneti támogatási  04  Változott az éves fejlesztési keret mert könnyen jövő gazdagodást remél a
 melési hatékonyságának, vala- keretet.   Új szabályozás mellett szerveződhet a magán-erdőgazdálkodás
 mint a szarvasmarha- és bi - A támogatási kérelmet, vala-       mezőgazdaságtól. Sőt, annak ellenére
 valyállomány genetikai színvo- mint a támogatási kérelemre  PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS választja ezt a csöppet sem kockázatmentes,
 nalának növelése érdekében –  indult eljárás során – a felügye-    de annál szebb és többnyire életre szóló hiva-
 az apaállat támogatási időszak- leti eljárás kivételével – minden  05  A jövő mezőgazdasága az információra épül tást, hogy úton-útfélen számos kihívással
 ban történő tenyésztésbe állítá- dokumentumot elektronikusan,  MAGYAROK KENYERE kell szembenéznie a földtől az asztalig vezető
 sa esetén. a kincstár honlapján keresztül,               úton.
 Az átmeneti támogatás  ügyfélkapus azonosítást (beje- 06  Különös jelentősége van az összefogásnak a Trianon-emlékévben Márpedig kihívásoknak idén sem voltunk híjával. Koronavírus, madárinfluenza,
 összege a támogatási idő- lentkezést) követően elérhető       afrikai sertéspestis, fagy, aszály, jég, rendkívüli esőzések, viharok, és ha ez mind
 szakban tenyésztésbe állított  elektronikus kérelemkitöltő  NÖVÉNYTERMESZTÉS nem elég, Brüsszel is borsot tör az orrunk alá a Mercosur szabadkereskedelmi
 apaállatonkén húshasznú  felületen keresztül kell benyúj- 08  Eltérően reagáltak a búzafajták a termőhelyi körülményekre egyezménnyel vagy éppen a nemrég bemutatott Európai Zöld Megállapodáshoz
 tenyészbika esetén 750 ezer  tani. Egy kérelmező egy támo-     kötődő stratégiáival. A hazai gazdálkodónak egyszerre kellett megküzdenie az
 forint, hústípusú magyartarka  gatási időszakban kizárólag egy  TÁJÉKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS
 tenyészbika esetén 650 ezer  támogatási kérelmet nyújthat       időjárással, állategészségügyi vészhelyzettel, a pandémia okozta leállásokkal és
 forint, mag yar szürke be. 12  Megállapodtak a következő időszaki uniós költségvetésről  anomáliákkal úgy, hogy közben változatlanul tette a dolgát, hisz az agráriumban
 tenyészbika esetén 400 ezer  A támogatási kérelmet az erre  13  A szerves anyag visszaforgatása csökkentheti az aszályhatást a munkaszüneti nap ismeretlen fogalom.
 forint. A támogatás bivaly  a célra kialakított elektronikus       Kezdődött a hideg tavasszal, a több hullámban támadó faggyal, aztán az
 616386 tenyészbika esetén 300 ezer  űrlapon 2020. szeptember 1. és  IPARÁGI HÍREK aszályos áprilisi és májusi időjárás okozott komoly stresszt a növénykultúrákban.
 forint azzal, hogy a támogatás  szeptember 20. között lehet  14  Élelmiszerkönyv: erősebb képviseletet kaptak az ágazati szereplők Az alacsony hőösszeg a tavaszi kultúrák fejlődésében 10–14 napos lemaradást
 nem haladhatja meg az állat- beküldeni.   A kamara segít határidőre elkészíteni a tápanyag-gazdálkodási tervet okozott. Amint a hőmérséklet végre emelkedett, látványos fejlődésnek indultak a
                                     kultúrák, érésbe fordultak a kalászosok. A munkálatokat azonban folyamatosan
                                     nehezítették a rendkívüli mennyiségű esőzések és a hirtelen érkező viharok. A
                                     talajok oly nedvesek voltak júniusban és július első felében, hogy a gazdák akár
                                     két hétig is kénytelenek voltak várni a munkálatokkal.
                                      A mélyebb fekvésű területeken kisebb-nagyobb belvízfoltok keletkeztek, ahol
                                     a vetett növénykultúrák kipusztultak vagy lefeküdtek a viharos szél miatt. Haj-
                                     dú-Bihar megyében jó pár száz hektár maradt betakarítatlan az idei kalászosok-
                                     ból. A kalászosok betakarítási munkái egyébként is mintegy 10 nappal később
 Az Ön partnere                             kezdődhettek a szokásosnál, ilyenkor a zab kivételével már minden kalászos és
                                     repce aratásával végezni szoktunk. Mostoha körülmények között zajlott a zöld-
                                     borsó betakarítása, nem volt sokkal könnyebb a szálastakarmányé sem a folya-
 a vasútlogisztikában                          matos esőzés miatt. A kukorica-, napraforgó- és csemegekukorica-állományok
                                     viszont kifejezetten szépek, jó terméseredményre van kilátás. Az idei év rendkívü-
                                     li megpróbáltatások elé állította a gazdákat, akik derekasan helytálltak. Remél-
                                     hetőleg a nyár végi és őszi munkálatok, valamint az őszi betakarítási növények
                                     eredményei kompenzálják egész évi áldozatos munkájukat. Sikereket és bőséget
                                     kívánok gazdatársaimnak!

                                                           Szólláth Tibor
                                           A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar megyei elnöke
     NAKLAP, A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA
     VIII. évfolyam, 07. szám
     Alapító: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Győrffy Balázs elnök
     Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105–113.
     Zöld szám: +36 80 900 365 E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu
     Portál: www.nak.hu Kiadó: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft.
     Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók
     Tartalomfejlesztési igazgató: Forgács Bernadett Főszerkesztő: Dénes Zoltán
     Lapmenedzser: Tremmer Tamás +36 20 534 7137
     Fotók: NAK, Shutterstock
     Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 8200 Veszprém, Házgyári út 12.
     E-mail: naklap@maraton.hu ISSN 2064-308X
     A hirdetések és egyéb reklámkiadványok tartalmáért
     a kiadó felelősséget nem vállal.
 railcargo.com
 616371

 210x137.indd  1 2020. 02. 07.  17:25
   1   2   3   4   5   6   7   8