Page 2 - NAKlap 2020. szeptember VIII. évf. 7
P. 2

02                              Átmeneti támogatás              A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA | 2020. SZEPTEMBER                      03
                                                              LAP
                                                                            LAP
                                                2020. SZEPTEMBER |
                                     a tenyészbikák tenyésztésbe
                                     állítására                                Tartalomjegyzék                        Kihívásokkal teli                                      Idén kizárólag vissza nem térí- tartó és a vele kapcsolt vállal-                                   az idei év is
                                     tendő átmeneti támogatás igé- kozásnak minősülő vállalko-        TÁMOGATÁS
                                     nyelhető – a húshasznú szar- zás részére rendelkezésre álló                                       Az ember nem azért áll gazdálkodónak,
                                     vasmarha- és bivalyágazat ter- szabad átmeneti támogatási         04  Változott az éves fejlesztési keret           mert könnyen jövő gazdagodást remél a
                                     melési hatékonyságának, vala- keretet.                     Új szabályozás mellett szerveződhet a magán-erdőgazdálkodás
                                     mint a szarvasmarha- és bi - A támogatási kérelmet, vala-                                       mezőgazdaságtól. Sőt, annak ellenére
                                     valyállomány genetikai színvo- mint a támogatási kérelemre       PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS                     választja ezt a csöppet sem kockázatmentes,
                                     nalának növelése érdekében –  indult eljárás során – a felügye-                                    de annál szebb és többnyire életre szóló hiva-
                                     az apaállat támogatási időszak- leti eljárás kivételével – minden     05  A jövő mezőgazdasága az információra épül        tást, hogy úton-útfélen számos kihívással
                                     ban történő tenyésztésbe állítá- dokumentumot elektronikusan,      MAGYAROK KENYERE                       kell szembenéznie a földtől az asztalig vezető
                                     sa esetén.         a kincstár honlapján keresztül,                                       úton.
                                      Az átmeneti támogatás   ügyfélkapus azonosítást (beje-         06  Különös jelentősége van az összefogásnak a Trianon-emlékévben Márpedig kihívásoknak idén sem voltunk híjával. Koronavírus, madárinfluenza,
                                     összege a támogatási idő-  lentkezést) követően elérhető                                       afrikai sertéspestis, fagy, aszály, jég, rendkívüli esőzések, viharok, és ha ez mind
                                     szakban tenyésztésbe állított  elektronikus kérelemkitöltő        NÖVÉNYTERMESZTÉS                       nem elég, Brüsszel is borsot tör az orrunk alá a Mercosur szabadkereskedelmi
                                     apaállatonkén húshasznú   felületen keresztül kell benyúj-        08  Eltérően reagáltak a búzafajták a termőhelyi körülményekre egyezménnyel vagy éppen a nemrég bemutatott Európai Zöld Megállapodáshoz
                                     tenyészbika esetén 750 ezer  tani. Egy kérelmező egy támo-                                     kötődő stratégiáival. A hazai gazdálkodónak egyszerre kellett megküzdenie az
                                     forint, hústípusú magyartarka  gatási időszakban kizárólag egy      TÁJÉKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS
                                     tenyészbika esetén 650 ezer  támogatási kérelmet nyújthat                                       időjárással, állategészségügyi vészhelyzettel, a pandémia okozta leállásokkal és
                                     forint, mag yar  szürke  be.                      12  Megállapodtak a következő időszaki uniós költségvetésről  anomáliákkal úgy, hogy közben változatlanul tette a dolgát, hisz az agráriumban
                                     tenyészbika esetén 400 ezer  A támogatási kérelmet az erre        13  A szerves anyag visszaforgatása csökkentheti az aszályhatást a munkaszüneti nap ismeretlen fogalom.
                                     forint. A támogatás bivaly  a célra kialakított elektronikus                                       Kezdődött a hideg tavasszal, a több hullámban támadó faggyal, aztán az
                                  616386 tenyészbika esetén 300 ezer  űrlapon 2020. szeptember 1. és      IPARÁGI HÍREK                         aszályos áprilisi és májusi időjárás okozott komoly stresszt a növénykultúrákban.
                                     forint azzal, hogy a támogatás  szeptember 20. között lehet        14  Élelmiszerkönyv: erősebb képviseletet kaptak az ágazati szereplők Az alacsony hőösszeg a tavaszi kultúrák fejlődésében 10–14 napos lemaradást
                                     nem haladhatja meg az állat- beküldeni.                    A kamara segít határidőre elkészíteni a tápanyag-gazdálkodási tervet okozott. Amint a hőmérséklet végre emelkedett, látványos fejlődésnek indultak a
                                                                                                         kultúrák, érésbe fordultak a kalászosok. A munkálatokat azonban folyamatosan
                                                                                                         nehezítették a rendkívüli mennyiségű esőzések és a hirtelen érkező viharok. A
                                                                                                         talajok oly nedvesek voltak júniusban és július első felében, hogy a gazdák akár
                                                                                                         két hétig is kénytelenek voltak várni a munkálatokkal.
                                                                                                          A mélyebb fekvésű területeken kisebb-nagyobb belvízfoltok keletkeztek, ahol
                                                                                                         a vetett növénykultúrák kipusztultak vagy lefeküdtek a viharos szél miatt. Haj-
                                                                                                         dú-Bihar megyében jó pár száz hektár maradt betakarítatlan az idei kalászosok-
                                                                                                         ból. A kalászosok betakarítási munkái egyébként is mintegy 10 nappal később
        Az Ön partnere                                                                                          kezdődhettek a szokásosnál, ilyenkor a zab kivételével már minden kalászos és
                                                                                                         repce aratásával végezni szoktunk. Mostoha körülmények között zajlott a zöld-
                                                                                                         borsó betakarítása, nem volt sokkal könnyebb a szálastakarmányé sem a folya-
        a vasútlogisztikában                                                                                       matos esőzés miatt. A kukorica-, napraforgó- és csemegekukorica-állományok
                                                                                                         viszont kifejezetten szépek, jó terméseredményre van kilátás. Az idei év rendkívü-
                                                                                                         li megpróbáltatások elé állította a gazdákat, akik derekasan helytálltak. Remél-
                                                                                                         hetőleg a nyár végi és őszi munkálatok, valamint az őszi betakarítási növények
                                                                                                         eredményei kompenzálják egész évi áldozatos munkájukat. Sikereket és bőséget
                                                                                                         kívánok gazdatársaimnak!

                                                                                                                               Szólláth Tibor
                                                                                                               A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar megyei elnöke
                                                                         NAKLAP, A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA
                                                                         VIII. évfolyam, 07. szám
                                                                         Alapító: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Győrffy Balázs elnök
                                                                         Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105–113.
                                                                         Zöld szám: +36 80 900 365 E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu
                                                                         Portál: www.nak.hu Kiadó: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft.
                                                                         Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók
                                                                         Tartalomfejlesztési igazgató: Forgács Bernadett Főszerkesztő: Dénes Zoltán
                                                                         Lapmenedzser: Tremmer Tamás +36 20 534 7137
                                                                         Fotók: NAK, Shutterstock
                                                                         Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 8200 Veszprém, Házgyári út 12.
                                                                         E-mail: naklap@maraton.hu ISSN 2064-308X
                                                                         A hirdetések és egyéb reklámkiadványok tartalmáért
                                                                         a kiadó felelősséget nem vállal.
                                                     railcargo.com
                                                                616371

      210x137.indd  1                                            2020. 02. 07.  17:25
   1   2   3   4   5   6   7