Page 3 - NAKlap_2017_06
P. 3

2  2017. június | NAKlap NAKlap | 2017. június                                      3
 Házhoz visszük Tartalomjegyzék                     Tartották a határidőt


 az agrárium híreit! 4. Hazánk fontos szereplője a világ vetőmagpiacának •  a gazdálkodók

          Gombafogyasztást ösztönző kampány indult
                                      Lezárult az egységes kérelmek beadásának
        5. Adómentesség az 1 hektár alatti belterületi ingatlanokra •  időszaka Baranyában is, a megye gazdái nem
          Feloldották a madárinfluenza miatti korlátozásokat •  hagyták az EK beadását az utolsó pillanatra.
          Letölthető bizonylatok • Újraválasztották Kukovics Sándort •  A 2015. évtől bevezetett új támogatási rend-
                                     szer nagy kihívás elé állította a gazdálkodó-
 NAKlap    6. Óriási érdeklődés volt a mezőfalvi szántóföldi napokon tapasztalatok alapján az idei évben határ idő-
          Ismét Mélykúti az elnök
                                     kat, de az elmúlt két évben megszerzett
                                     módosítás nélkül beadták kérelmeiket 2017.
                                     május 15- ig.
        7. Pápán volt az agrárium színe-java
                                      A korábbi évekhez viszonyítva a gazdálko-
                                     dók 96,9 százaléka nyújtotta be igénylését.

                                     összesen 4710 darab kérelmet jelent, amelyben a falugazdászoknak jelentős sze-
        9. Lassan heveri ki a válságot a tejágazat
 ANemzeti AgrárgAzdAsági KAmArA lApjA 8. Megelőzhető az aratáskor keletkező tűzeset Baranya megyében a május végéig ez mind-
                                     repük volt, kamarai meghatalmazással 3323 kérelem született meg.
       10. Új rendeleteket várnak el az uniótól           A falugazdászok szakmai segítségnyújtása nagyban hozzásegítette a termelő-
 ANemzeti AgrárgazdaságiKamaralapja 11. Az áfacsökkentés tapasztalatai a sertéságazatban ket a minél teljesebb kérelem benyújtásához, mivel összesen 41 jogcímen lehetett
                                     támogatási és kifizetési kérelmet igényelni. A jogcímek közül többek között terü-
 átlagosan 260000 postaládában hónapról–hónapra 12. A jövőben tovább erősödik a NAK szolgáltatói oldala letalapú, állatalapú, erdészeti, valamint a vidékfejlesztési program felhívásaihoz
                                     kapcsolódó kérelmek is benyújtásra kerültek. A megye 98,5 százalékát igényelték
                                     le a gazdálkodók, amely 221 950 hektárt jelent.
       14. Tájékoztató a 2017. évi agrárkamarai tagdíjbevallásról és  Az új támogatási rendszerrel bevezetésre került zöldítés kapcsán kellett a terme-
          tagdíjfizetésről                    lőknek leginkább tapasztalatokat szerezni. Mostanra elmondható, hogy az ökoló-
                                     giai jelentőségű terület típusai közül a parlagon hagyott területet, a nitrogénmeg-
 ANAKlap egyedi tartalommal bíró, átlagosa 16. A görög kertészet „bölcsőjében” jártunk kötő növényekkel bevetett területet és az ökológiai jelentőségű másodvetést (EFA)
                                     alkalmazzák az igénylők. A 2015. évi zöldítés bevezetése óta több jogszabály-mó-
 260 000 példánnyal,névre,címreszóló 17. Borpiaci kilátások 2020-ig   dosítás történt meg, amely megkönnyítette a termelők feladatát. Ugyanezen válto-
 terjesztéssel,a legnagyobb országos 18. Hozzon hasznot a precíziós gazdálkodás! zások elmondhatók a termeléshez kötött támogatásokhoz kapcsolódóan is.
                                      Fontosnak tartom felhívni a figyelmet, hogy az egységes kérelmet a beadás
 lefedettségű,éventetíz alkalommal                    után ellenőrizzék a termelők. A jogszerű földhasználat meglétének ellenőrzése,

 publikált időszakos kiadvány, amelyazagrá ORSZÁGOS 19. Megszavazták az új erdőtörvényt illetve az állatalapú igényléseknél szintén kísérjék figyelemmel a tenyészet-nyil-
                                     vántartásukat, például az anyatehénnél a termékenyítési és ellési bejelentéseiket.
 legfontosabb híreivel,kérdéseivel foglalkoz TERJESZTÉS 20. Öntözésfejlesztési stratégiára készülnek •  Az elmúlt évek szélsőséges időjárásai és a megnövekedett vadkár miatt tanácso-
 Alapból az ágazatban dolgozó őstermelők, Szövetkezeti Tudáscentrumot alapított a kamara lom, hogy a vis maior bejelentéseiket is időben tegyék meg.
                                      Az elmúlt években egyszerűsített mezőgazdasági kistermelői támogatást
 és nagyvállalkozók is hasznosinformációkh 21. Több ezer család megélhetését biztosíthatja  kérelmezett termelők területnagyságukat a 2015. évi állapotnak (kifizetési hatá-
          a dohánytermelés • Jelentős változások         rozatnak) megfelelően meg kell tartsák, a csökkentés nem elfogadható, ameny-
          a jövedéki eljárásokban                nyiben ez irányban mégis változna a területük, bármelyik évben ki tudnak lépni a
                                     rendszerből. Az idei évben fontos szempont volt a pontos rajzolás a területek
 HirdessenaNAKlapb 22. Második brüsszeli szakmai út • Varsóban találkoztak  megadásánál. Ezen rajzok a jogszerű földhasználattal lefedett helyrajzi számo-

          a V4-ek agrárkamarái • Egyeztetés az oroszokkal    kon kell hogy elhelyezkedjenek. Tanácsolom, hogy ellenőrizzék a kérelemben
                                     bejelentett EFA 5 százalékát is.
 20%extra engedményt                            Minden gazdatársamnak sikeres gazdálkodást és gyors kifizetést kívánok!

                                                          Rittlinger József
 biztosítunk!                                              Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
                                                        Baranya megyei elnök

     NAklAp, A Nemzeti AgrárgAzdAsági kAmArA lApjA – V. évfolyam, 6. szám
     Alapító: nemzeti agrárgazdasági Kamara, Győrffy Balázs elnök Cím: 1119 Budapest, fehérvári út 89-95.
 Hir de té si iN fo rm ác ió: zöld szám: +36 80 900 365 e-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu portál: www.nak.hu kiadó: maraton lapcsoport-multivízió Kiadói Kft.
     Felelős kiadó: Kázmér judit és Heffler György ügyvezető igazgatók Főszerkesztő: Dénes zoltán
 TremmerTamás lapmenedzser•+36-20/5347-137 •naklap@plt.hu lapmenedzser: Tremmer Tamás +36 20 534 7137 Fotók: Gyulai Tóth zoltán, Pelsőczy Csaba, shutterstock.com
     szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., E-mail: naklap@plt.hu issn 2064-308X
     a hirdetések és egyéb reklámkiadványok tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.
   1   2   3   4   5   6   7   8