Page 3 - NAKlap_2017_0708
P. 3

2  2017. július–augusztus | NAKlap NAKlap | 2017. július–augusztus                            3
 NAGYFATER IS HÓDMEZŐVÁSÁRHELY


 2017. AUGUSZTUS 2627. Tartalomjegyzék                 Csökkenő termésterületen
 EZZEL CSAPATTA! BELÉPÉS INGYENES!

        4. Bőven lesz hazai uborka •                közepes termésátlagok
          Az áfacsökkentés lendítene a grilltermékpiacon
                                                 Hajdú-Bihar megyében a kalászosok
        5. Több mint 120 ezer kérelem beadásában segített                vetésterülete évről évre csökkenő tendenci-
          a kamara • Ingyenesen biztosít polcbelógót a NAK
          az őstermelőknek • Védekezni kell a kukoricásban •              át mutat, amely egyrészt az alacsony felvá-
          Nemzetközi adatbázisba kerülnek a borok •                  sárlási árak, másrészt a vetésforgóba
          Kártalanították a termelőket                         rugalmasan beépíthető jövedelmezőbb
                                                növények termesztéséből fakad. A malmi
        6. November harmadikán kamarai választások
                                                búza előállítására sem törekednek annyi-
        7. Nyáron az összes beruházási felhívást elbírálják               an, mivel a takarmányminőségű búzához
                                                képest 10–12 százalékkal magasabb az ára
        8. Sikeres élelmiszeripari konferencia Lajosmizsén
                                                tonnánként, amely ár nem kompenzálja a
       10. Tanuljunk együtt! - Tejipari gyakorlati napok •                kedvezőtlenebb beltartalmi minősséggel
          Franciaországban jártak tejipari tagjaink                  bíró, alacsonyabb árfekvésű takarmánybú-
       11. Fenn kell tartani a közös agrárpolitikát és a területalapú  zából szerzett jövedelmet. Alacsonyabb árfekvéssel ugyan, de a takarmány-
          támogatás rendszerét                  búza 20–30 százalékkal nagyobb terméshozamra képes.
                                      Tavaly a csapadékos ősz elnyújtotta a szokványkukorica és egyéb elővete-
       12. Sütőipari változások a Magyar Élelmiszerkönyvben •    mények betakarítását, ezáltal a kalászosok magágy-előkészítése és a vetés
          Hetedik éve szervezik a Magyarok Kenyere programot
                                     időpontja tolódott vagy éppen elmaradt. A megkésett vetések többnyire a
       13. Aktívan beleszólnak a magyar gazdák a Közös       hideg, csapadékos idő hatására későn keltek ki, gyengén bokrosodott, erőt-
          Agrárpolitikába • Tragikus mértékű a hazai méhpusztulás  len állapotban mentek a hidegnek mondható télbe.
       14. Új fizetési lehetőség a BirtOKOS-nál •          Ennek következménye, hogy tavasszal nagyon vegyes képet mutatott a
          Sikeres a Pályázati Tanácsadói Hálózat         határ az őszi vetésű növények tekintetében. Az időjárás viszont kedvezett az
                                     állományoknak, a termelők optimális időszakban kijuttatott tápanyag-után-
       16. A tavalyinál kevesebb, de jobb búzára számíthatunk    pótlással, növényvédelemmel igyekeztek kihasználni a hűvösebb, mondhat-
       18. Már a szezon elején bedőlt a dinnyepiac         ni a fejlődési szakaszoknak megfelelően érkező csapadékmennyiséget.
                                      Az aratás az őszi árpával kezdődött június végén, mivel ekkor érte el a
       20. Összefoglaló a mezőgazdasági munkavégzésről       megfelelő nedvességtartalmat és érettségi állapotot az állományok mintegy
       21. Tájékoztatási szolgáltatást nyújt a kamara falugazdász  fele. Az árpák minősége jónak mondható, a jelenlegi fajták termőképességé-
          hálózata • Fontos változások a területalapú és zöldítési  hez és a megye adottságaihoz mérten jó közepes termésátlag mutatkozott.
          támogatásoknál                     Július első hetében a különböző vitalitású, lábon álló táblák víztartalma
                                     13–19 százalékos skálán mozgott, így megkezdődött az őszi búza aratása is.
       22. A káresemények bejelentési szabályai •
          Újra az agrár-környezetgazdálkodási támogatásról!   Hátráltató tényező volt a megyét érintő, heti rendszerességgel érkező 5–20
                                     mm közötti csapadék, rontva ezzel a minőséget és nehezítve az aratás mun-
       23. Az első negyedévben 64 milliárd forint jutott a gazdálkodókhoz kaszervezését. Egyes területeket jégeső sújtott, így a gazdáknak terméskiesés-

       24. Nagy az érdeklődés az erdészet iránt •          sel kellett számolniuk. A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelem tájékozta-
          Megelégedettséggel lehet tudomásul venni        tása alapján a lábon álló táblákban több tűzeset keletkezett, amely főként a
          az új erdőtörvényt                   mezőgazdasági gépek műszaki hibájából adódott. Az előző évi átlagokat
                                     figyelembe véve az idei évben kalászosok tekintetében közepes termésátla-
       25. Újabb kedvezményeket kapnak az erdőtelepítésre pályázók
                                     gok születtek.
       26. Élelmiszer-fogyasztási adatok a termékfejlesztés
 AXIÁL       szolgálatában – Cukor                                      Szabó Sándor
       28. A precíziós gazdálkodásé a jövő                              Hajdú-Bihar megyei elnök
                                                    Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
 VETERÁN AUTÓ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI 29. Bővíthető a magyar–magyar kapcsolat
 GÉPKIÁLLÍTÁS, DRIFTNAP
       30. Nemzetközi kiállításokon jártak a kamara tagjai
 Bővebb információért katt ide: www.hodmezorulet.hu NAklAp, A Nemzeti AgrárgAzdAsági kAmArA lApjA – V. évfolyam, 6. szám
     Alapító: Nemzeti agrárgazdasági Kamara, győrffy Balázs elnök Cím: 1119 Budapest, fehérvári út 89-95.
     zöld szám: +36 80 900 365 e-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu portál: www.nak.hu kiadó: maraton lapcsoport-multivízió Kiadói Kft.
     Felelős kiadó: Kázmér judit és Heffler györgy ügyvezető igazgatók Főszerkesztő: Dénes zoltán
     lapmenedzser: tremmer tamás +36 20 534 7137 Fotók: gyulai tóth zoltán, shutterstock.com
     szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., E-mail: naklap@plt.hu issN 2064-308X
     a hirdetések és egyéb reklámkiadványok tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.
   1   2   3   4   5   6   7   8