Page 2 - NAKlap_2017_0708
P. 2

2                                       2017. július–augusztus | NAKlap             NAKlap | 2017. július–augusztus                                         3
         NAGYFATER IS                           HÓDMEZŐVÁSÁRHELY


                                          2017. AUGUSZTUS 2627.                     Tartalomjegyzék                         Csökkenő termésterületen
           EZZEL CSAPATTA!                                  BELÉPÉS INGYENES!

                                                                            4. Bőven lesz hazai uborka •                közepes termésátlagok
                                                                              Az áfacsökkentés lendítene a grilltermékpiacon
                                                                                                                     Hajdú-Bihar megyében a kalászosok
                                                                            5. Több mint 120 ezer kérelem beadásában segített                vetésterülete évről évre csökkenő tendenci-
                                                                              a kamara • Ingyenesen biztosít polcbelógót a NAK
                                                                              az őstermelőknek • Védekezni kell a kukoricásban •              át mutat, amely egyrészt az alacsony felvá-
                                                                              Nemzetközi adatbázisba kerülnek a borok •                  sárlási árak, másrészt a vetésforgóba
                                                                              Kártalanították a termelőket                         rugalmasan beépíthető jövedelmezőbb
                                                                                                                    növények termesztéséből fakad. A malmi
                                                                            6. November harmadikán kamarai választások
                                                                                                                    búza előállítására sem törekednek annyi-
                                                                            7. Nyáron az összes beruházási felhívást elbírálják               an, mivel a takarmányminőségű búzához
                                                                                                                    képest 10–12 százalékkal magasabb az ára
                                                                            8. Sikeres élelmiszeripari konferencia Lajosmizsén
                                                                                                                    tonnánként, amely ár nem kompenzálja a
                                                                           10. Tanuljunk együtt! - Tejipari gyakorlati napok •                kedvezőtlenebb beltartalmi minősséggel
                                                                              Franciaországban jártak tejipari tagjaink                  bíró, alacsonyabb árfekvésű takarmánybú-
                                                                           11. Fenn kell tartani a közös agrárpolitikát és a területalapú  zából szerzett jövedelmet. Alacsonyabb árfekvéssel ugyan, de a takarmány-
                                                                              támogatás rendszerét                  búza 20–30 százalékkal nagyobb terméshozamra képes.
                                                                                                          Tavaly a csapadékos ősz elnyújtotta a szokványkukorica és egyéb elővete-
                                                                           12. Sütőipari változások a Magyar Élelmiszerkönyvben •    mények betakarítását, ezáltal a kalászosok magágy-előkészítése és a vetés
                                                                              Hetedik éve szervezik a Magyarok Kenyere programot
                                                                                                         időpontja tolódott vagy éppen elmaradt. A megkésett vetések többnyire a
                                                                           13. Aktívan beleszólnak a magyar gazdák a Közös       hideg, csapadékos idő hatására későn keltek ki, gyengén bokrosodott, erőt-
                                                                              Agrárpolitikába • Tragikus mértékű a hazai méhpusztulás  len állapotban mentek a hidegnek mondható télbe.
                                                                           14. Új fizetési lehetőség a BirtOKOS-nál •          Ennek következménye, hogy tavasszal nagyon vegyes képet mutatott a
                                                                              Sikeres a Pályázati Tanácsadói Hálózat         határ az őszi vetésű növények tekintetében. Az időjárás viszont kedvezett az
                                                                                                         állományoknak, a termelők optimális időszakban kijuttatott tápanyag-után-
                                                                           16. A tavalyinál kevesebb, de jobb búzára számíthatunk    pótlással, növényvédelemmel igyekeztek kihasználni a hűvösebb, mondhat-
                                                                           18. Már a szezon elején bedőlt a dinnyepiac         ni a fejlődési szakaszoknak megfelelően érkező csapadékmennyiséget.
                                                                                                          Az aratás az őszi árpával kezdődött június végén, mivel ekkor érte el a
                                                                           20. Összefoglaló a mezőgazdasági munkavégzésről       megfelelő nedvességtartalmat és érettségi állapotot az állományok mintegy
                                                                           21. Tájékoztatási szolgáltatást nyújt a kamara falugazdász  fele. Az árpák minősége jónak mondható, a jelenlegi fajták termőképességé-
                                                                              hálózata • Fontos változások a területalapú és zöldítési  hez és a megye adottságaihoz mérten jó közepes termésátlag mutatkozott.
                                                                              támogatásoknál                     Július első hetében a különböző vitalitású, lábon álló táblák víztartalma
                                                                                                         13–19 százalékos skálán mozgott, így megkezdődött az őszi búza aratása is.
                                                                           22. A káresemények bejelentési szabályai •
                                                                              Újra az agrár-környezetgazdálkodási támogatásról!   Hátráltató tényező volt a megyét érintő, heti rendszerességgel érkező 5–20
                                                                                                         mm közötti csapadék, rontva ezzel a minőséget és nehezítve az aratás mun-
                                                                           23. Az első negyedévben 64 milliárd forint jutott a gazdálkodókhoz kaszervezését. Egyes területeket jégeső sújtott, így a gazdáknak terméskiesés-

                                                                           24. Nagy az érdeklődés az erdészet iránt •          sel kellett számolniuk. A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelem tájékozta-
                                                                              Megelégedettséggel lehet tudomásul venni        tása alapján a lábon álló táblákban több tűzeset keletkezett, amely főként a
                                                                              az új erdőtörvényt                   mezőgazdasági gépek műszaki hibájából adódott. Az előző évi átlagokat
                                                                                                         figyelembe véve az idei évben kalászosok tekintetében közepes termésátla-
                                                                           25. Újabb kedvezményeket kapnak az erdőtelepítésre pályázók
                                                                                                         gok születtek.
                                                                           26. Élelmiszer-fogyasztási adatok a termékfejlesztés
                                AXIÁL                                            szolgálatában – Cukor                                      Szabó Sándor
                                                                           28. A precíziós gazdálkodásé a jövő                              Hajdú-Bihar megyei elnök
                                                                                                                        Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
                            VETERÁN AUTÓ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI                                29. Bővíthető a magyar–magyar kapcsolat
                             GÉPKIÁLLÍTÁS, DRIFTNAP
                                                                           30. Nemzetközi kiállításokon jártak a kamara tagjai
                     Bővebb információért katt ide: www.hodmezorulet.hu                           NAklAp, A Nemzeti AgrárgAzdAsági kAmArA lApjA – V. évfolyam, 6. szám
                                                                         Alapító: Nemzeti agrárgazdasági Kamara, győrffy Balázs elnök Cím: 1119 Budapest, fehérvári út 89-95.
                                                                         zöld szám: +36 80 900 365 e-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu portál: www.nak.hu kiadó: maraton lapcsoport-multivízió Kiadói Kft.
                                                                         Felelős kiadó: Kázmér judit és Heffler györgy ügyvezető igazgatók Főszerkesztő: Dénes zoltán
                                                                         lapmenedzser: tremmer tamás +36 20 534 7137 Fotók: gyulai tóth zoltán, shutterstock.com
                                                                         szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., E-mail: naklap@plt.hu issN 2064-308X
                                                                         a hirdetések és egyéb reklámkiadványok tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.
   1   2   3   4   5   6   7