Page 2 - NAKlap_2017_03
P. 2

2                                        2017. JANUÁR–FEBRUÁR | NAKlap             NAKlap | 2017. JANUÁR–FEBRUÁR                                          3

                                             Szívvel, lélekkel
                                                                         Tartalomjegyzék
                                                                                                         Kézzelfogható

                                                                                                         az áfacsökkentés
                                                                            4. Új almafajtajelöltek • Felhívás a kiskultúrák
                                                                              növényvédelméért                    eredménye

                                                                            5. Hat év alatt ötvenöt százalékos bővülés • Magyar főszerep
                                                                              a berlini Zöld Héten • Támogatást kapnak        Az Európai Unión belül Magyarországon az
                                                                              az erdőgazdálkodók • Fellépés a kabóca ellen     általános forgalmi adó (áfa) a legmagasabbak
                                                                                                         közé tartozik, ezt pedig az ország pénzügyi sta-
                                                                            6. A gazdák versenyképességéért dolgozik a kamara     bilitásának biztosabb alapokra helyezése indo-
                                                                                                         kolja. A fogyasztást terhelő adó emelése a
                                                                            7. Komoly segítséget jelentett az áfacsökkentés      pénzügyi és gazdasági válság idején elkerülhe-
                                                                              a termelőknek                     tetlen volt, azonban számos előnye mellett hátrányokat is hordoz magában. A
                                                                                                         magas áfa kikerülésével, számla mellőzésével sokan éltek és élnek, ezzel pedig a
                                                                            8. Megnyílt az első NAK Szolgáltató Központ •
                                                                              Telekommunikációs szolgáltatás a tagoknak       költségvetést károsítják, az áfát zsebre vágják. Ez a gyakorlat azt okozta, hogy a
                                                                                                         hazai termelők kiszorultak a piacról, az ügyeskedők pedig gazdagodtak. Még úgy is,
                                                                           10. Tavaly év végéig több mint százmilliárdot fizettek ki  hogy a feketepiacon ténykedőket némely mértékben visszaszorították az elektroni-
                                                                                                         kus közútellenőrző rendszerrel (ekáer), illetve a kereskedőknél bevezetett online
                                                                           12. Nincs egységes álláspont a növényvédő szerek       pénztárgépekkel.
                                                                              kivonásával kapcsolatban                A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elkötelezett az áfacsökkentés irányában, de
                                                                                                         tisztában kell lenni a költségvetés teherbíró képességével és az ország adósságterhé-
                                                                           14. A hatóság már ellenőrzi a tápértékjelölést
                                                                                                         nek súlyával a döntések meghozatalánál. Első lépésként a sertés és a hasított félser-
                                                                           15. Felemás évet zártak a kertészek             tés áfáját mérsékelte ötszázalékos szintre a kabinet, aminek hatására azonnal 4 szá-
                                                                                                         zalékkal nőtt a sertéshús forgalma. Erre azért volt szükség, mert a döntést megelőző-
                                                                           16. Lezárult a szaktanácsadók alapképzése és vizsgáztatása  en 3 millió darab alá zuhant a sertéslétszám. Az intézkedéssel cél volt a feketegazda-
                                                                                                         ság csökkentése és az áfacsalások mérséklése. Az általános forgalmi adó mérséklése
                                                                           17. Befejeződött a kamara fiatal gazdák számára       növelte az ágazatban legálisan gazdálkodók mozgásterét, versenyképességét. Ter-
                                                                              tartott fórumsorozata
                                                                                                         mészetesen az ágazat felfutásához leírtakon túl szükség van megfelelő piacra, ter-
                                                                           18. A múlt év mérföldkő volt a halászati ágazatban      melői kedvre, hasznot termelő felvásárlási árakra, exportlehetőségekre, marketingre
                                                                                                         és jó minőségű termékekre. Véleményem szerint a legfontosabb az lenne, ha a saját
                                                                           20. „Mi a teendő, ha lejár a földbérleti jog?” •       tenyésztés és feldolgozás fedezhetné a hazai szükségletet, import nélkül.
                                                                              Szennyvíziszap kihelyezése mezőgazdasági területre   A tejtermelés a tejkvóta megszüntetését követően került veszélybe, 2014 február-
                                                                                                         jában a nyerstej termelői ára 109 forint volt tejkilogrammonként, jelenleg az átvételi
                                                                           21. Vaklárma volt, de fontos az óvatosság
                                                                                                         ár 80 forint körül van. Ezen a helyzeten segít az áfacsökkentés, mivel javul a verseny-
                                                                           22. Csak tiszta forrásból!                  képességünk. A nyerstej árzuhanása a külföldi dömping terhét is magán viseli, s
                                                                                                         további probléma az orosz embargó is. Hasonló a helyzet a tojáspiacon is, ahol a
                                                                           24. A feldolgozók is kártérítésben reménykednek       méret alatti tojást döntötték a szomszédos országok termelői a magas áfával terhelt
                                                                                                         kereskedelmünkre. Az irreálisan olcsó és jórészt ellenőrizetlen tojásimportot csak
                                                                           25. KAP2020 – Úton a Közös Agrárpolitika megújulása felé
                                                                                                         úgy lehet visszaszorítani, ha a tojásértékesítést terhelő 27 százalékos áfa 5 százalékra
                                                                           26. Agrárbiztosítás: a megalapozott döntésben segít a kamara csökken. A baromfitenyésztőkre is igaz a fent leírt helyzet, de itt a belső piacon a ser-
                                                                                                         téshússal szemben is romlott a versenyhelyzetük. Az e területet érintő idei áfacsök-
                                                                           28. Egyre több fiatal jelentkezik mezőgépésznek •      kentés hozzájárulhat a piac tisztulásához és visszaszoríthatja az árletörő hatású
                                                                              Magyar napot rendeztek Vilniusban           importot, főleg az étkezési tojás esetében.
                                                                                                          Az élelmiszergazdaságban tehát az áfacsökkentés több kézzelfogható előnnyel
                                                                           29. Nem költhetik migrációra az agrárpénzeket •       jár. Hatására javul a versenyképesség, csökken a feketegazdaság piacokra nehezedő
                                                                              Erős külkapcsolati időszak               nyomása, kedvező a fogyasztásra, csökkenti a fogyasztói árakat, mérsékli az infláci-
                                                                                                         ós hatást; valamint javítja az ágazat szereplőinek pozícióját, hozzájárulhat a fejlesz-
                                                                                                         tések sikeréhez, a munkaerő megtartásához.
                                                                                                                                                                       Domján Gergely
                                                                                                                           Bács-Kiskun megyei elnök,
                                                                                                                         Nemzeti Agrárgazdasági Kamara                                                                         NAklAp, A Nemzeti AgrárgAzdAsági kAmArA lApjA – V. évfolyam, 1–2. szám
                                                                         Alapító: Nemzeti agrárgazdasági Kamara, Győrffy Balázs elnök
                       Töltse le                                              kiadó: Pannon lapok Társasága Kiadói Kft. Felelős kiadó: Kázmér Judit ügyvezető igazgató
                       mobil applikációnkat!                                        Főszerkesztő: Dénes zoltán lapmenedzser: Tremmer Tamás +36 20 534 7137
                                                                         Fotók: Gyulai Tóth zoltán, shutterstock.com
                                                                         szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., E-mail: naklap@plt.hu IssN 2064-308X
                                                                         a hirdetések és egyéb reklámkiadványok tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.
   1   2   3   4   5   6   7