Page 2 - NAKlap 2019. július-augusztus VII. évf. 7-8
P. 2

2                                       2019. július–Augusztus | NAKlap             NAKlap | 2019. július–Augusztus                                          3                                                                         Tartalomjegyzék
                                                                                                         Váljék tudatos

                                                                                                         fogyasztó minden
                                                                            4. Több mint tízezer gyermek találkozott Fruttival és Veggivel •
                                                                              Börtön járhat az élelmiszer-hamisításért • Lendületet  gyerekből!
                                                                              kaphatnak az agrárstartupok

                                                                            5. Szakmai konferenciák sora a Farmer Expón •        „Az egészséges táplálkozás olyan, mint
                                                                              Őstermelőket is érintő ellenőrzéseket tartanak     a sport: nem lehet elég korán elkezdeni” –
                                                                                                         mondta Görbicz Anita válogatott kézilab-
                                                                            6. Szigorú kontrollt vár el a szakma            dázónk az Európai Friss Kalandok sajtótá-
                                                                              a Mercosur-megállapodás kapcsán            jékoztatóján. A Nemzeti Agrárgazdasági
                                                                                                         Kamara szervezésében zajló hároméves
                                                                            8. Gyakoribb a szélsőséges időjárás és a nagyméretű jégeső
                                                                                                         program célja, hogy felhívja a családok és
                                                                            9. Biztosítani kell az agrárium versenyképességét     a gyermekek figyelmét a zöldség- és gyü-
                                                                                                         mölcsfogyasztás fontosságára. Az orszá-
                                                                           10. Milliárdokat dobunk ki az ablakon            gos roadshow Frutti és Veggi bevetésével
                                                                              a szakszerűtlen tárolás miatt             zajlik, akik a legkisebbek szívébe és ízlésé-
                                                                                                         be igyekeznek beférkőzni az egészségtu-
                                                                           11. Folyamatosan megújuló programok a tagjainknak      datos életmód üzenetével. De mi legyen
                                                                                                         azokkal a nagyobb gyerekekkel, kiskama-
                                                                           12. Három a magyar igazság – a változás nyolc lépcsőfoka   szokkal, tinédzserekkel, akiket már nem
                                                                              (Első rész)
                                                                                                         nyűgöz le két vidám kabalafigura? Ha
                                                                           14. Magyarok Kenyere: az együvé tartozás példaképe •     őket nem tudjuk megnyerni, olyan, mintha megállnánk félúton. A NAK ezért 2017
                                                                              Repce posztregisztrációs fajtakísérlet         novemberében elindította az Itthonról Otthonra iskolai tájékoztató fórumsoroza-
                                                                                                         tát, amelynek keretében ez idáig összesen mintegy 3500 gyereknek tartottak
                                                                           16. Pest megye: a sokszínű vidék               előadást, kóstoltatást általános és középiskolákban. Idén 12 megye iskoláiban
                                                                                                         összesen 1500 diák hallhatott előadást zöldségekről, gyümölcsökről, a helyi ter-
                                                                           18. Önállósodó Pest megye •                 mékek és importtermékek közötti fontos különbségekről, a mezőgazdaság sok-
                                                                              Apránként fejlődő családi borgazdaság Cegléden     színűségéről.
                                                                                                          A programsorozat vízre bocsátásának kimondott célja volt, hogy a jövő
                                                                           19. Példaértékű hazánk élőállat-szállítási szabályozása •  fogyasztóiból a korszerű táplálkozási trendekre nyitott, azokat befogadó és tuda-
                                                                              Új támogatás a szárítmány-előállítóknak        tosan vásárló célcsoportot hozzon létre. Egy 2016-os kutatás szerint a magyarok
                                                                                                         fejenként napi 262 gramm zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak, amellyel az
                                                                           20. A Közös Agrárpolitika alakulása az uniós intézményi   Európai Unióban az utolsók között vagyunk. A 11–18 évesek körében végzett fel-
                                                                              változások tükrében
                                                                                                         mérések pedig arra mutattak rá, hogy minden negyedik gyerek túlsúlyos vagy
                                                                           21. Agroökológia – út a fenntartható élelmiszer-termeléshez elhízott ebben a korosztályban. Senki számára nem titok, hogy a táplálkozási
                                                                                                         gyakorlat és a fizikai állapot szoros kölcsönhatásban van egymással, a rossz étke-
                                                                           22. Egykor őshonos állat volt, most újra azzá tennék     zési szokások komoly egészségügyi problémákhoz vezethetnek, társadalmi szin-
                                                                                                         ten mégis nehézkes a szemléletváltás. Az Itthonról Otthonra ezt a folyamatot
                                                                           24. Minden agrár-tanácsadási szolgáltató bekerül a      kívánja felgyorsítani, tudatos fogyasztásra szoktatva a fiatal generációt. Ők azok,
                                                                              névjegyzékbe                      akik fogékony korban vannak az információk befogadására, ők azok, akik
                                                                                                         hamarosan már önállóan vásárolnak a boltban és saját belátásuk szerint válasz-
                                                                           26. Munkacsoport segíti a helyspecifikus gazdálkodás     tanak a gyümölcsöspult és az édességpult között. Ők lehetnek azok, akik pár év
                                                                              elterjesztését                     múlva, a családi tűzhely mellől kirepülve porból készült élelmiszerekkel, zacskós

                                                                           28. Mobiltelefonos alkalmazással segítik           levesekkel, konzervekkel csillapítják éhségüket vagy lehetnek ők azok, akik, mire
                                                                              a legjobb dinnyék kiválasztását •           egyetemista korba érnek, már tudatosan válogatnak élelmiszert a kosárba,
                                                                                                         egészséges hazai termékeket fogyasztanak, ahogy azt az Itthonról Otthonra
                                                                              Nyártól az őszig terem a dunavecsei sárgadinnye
                                                                                                         fórumsorozat előadásain hallhatták.
                                                                           29. Kiemelten fontos szerep jut a szövetkezeteknek                            Süle Katalin
                                                                                                                             Zalai megyei elnök
                                                                           30. Egyszerűsítenék a közös agrárpolitikát a visegrádi négyek               Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
                                                                              kamarái                                                                         NAklAp, A Nemzeti AgrárgAzdAsági kAmArA lApjA – Vii. évfolyam, 7–8. szám
                                                                         Alapító: Nemzeti agrárgazdasági Kamara, győrffy Balázs elnök Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
                                                                         zöld szám: +36 80 900 365 e-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu portál: www.nak.hu kiadó: maraton lapcsoport – multivízió Kiadói Kft.
                                                                         Felelős kiadó: Heffler györgy és Vida-Varga andrea ügyvezető igazgatók Főszerkesztő: Dénes zoltán Főmunkatárs: andó Patrik
                                                                         lapmenedzser: tremmer tamás +36 20 534 7137 Fotók: gyulai tóth zoltán, lévai zsolt, Nyirkos zsófia, shutterstock.com
                                                                         szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., E-mail: naklap@maraton.hu issN 2064-308X
                                                                316178      a hirdetések és egyéb reklámkiadványok tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.
   1   2   3   4   5   6   7