Page 5 - SZN_kiallitoi_katalogus_1017-2021
P. 5

GÉPBEÁLLÍTÁSI TERÜLET DEMÓPARCELLA FAJTASOR MIKROPARCELLA            PARKOLÓ
 MOZGÓ GÉPSHOW  FAJTASOR


                                 ÁLLÓGÉPES
 MOZGÓ GÉPSHOW DEMÓPÁLYA                      KIÁLLÍTÁS


      9.  Az előírásokat megszegő és/vagy ittas és/vagy tudatmódosító szer hatása alatt álló személyek a Rendező felszólítására kötelesek elhagyni
        a helyszínt!
      10. A Rendezvényen tudatmódosító szerek árusítása, és/vagy fogyasztása tilos!
      11. A Rendezvény ideje alatt felmerülő problémák megoldásában minden esetben a Rendező kérése, utasítása szerint kell eljárni; ezeket
        a Látogatóknak be kell tartani!
      12. Ne feledjük! A balesetek nem önmaguktól történnek, de megelőzhetőek! Mi emberek okozzuk azokat! Vigyázzunk magunkra és
        embertársainkra!
      13. Közérdekű bejelentések a Regisztrációnál tehetőek!
      14. A rendezvényen drón használata csak a Rendezők engedélyével, előre egyeztetett időpontban és területen, és csak a vonatkozó hatályos
        jogszabályoknak megfelelően lehetséges.

      Tisztelettel: Rendezők
      + 36 70 528 56 82

      Felhívjuk a Tisztelt Látogatók figyelmét, hogy a III. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow - Mezőfalva rendezvény (a továbbiakban: Rendezvény)
      nyilvános tömegrendezvény, amelyről mind a Főszervező mind a sajtó képviselői fénykép-, és/vagy videofelvételeket készítenek, és a tömegfel-
      vételeket a Rendezvényről történő tájékoztatás céljából a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése szerint a felvéte-
      leken rögzített személyek hozzájárulásának hiányában is felhasználhatják. A Látogatók a rendezvény tömegrendezvény jellegét és a felvételkészítés
      és felhasználás ezen módját tudomásul veszik. Látogató a Rendezvényre történő belépéssel továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Rendezvény egyes
      programpontjainál a Főszervező róla vagy nem cselekvőképes hozzátartozójáról fénykép-, és/vagy videofelvételeket készítsen, és ezt a felvételt
      a programpont későbbi bemutatása céljából felhasználja.
                                                         5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10