Page 3 - SZN_kiallitoi_katalogus_1017-2021
P. 3

Köszöntjük vendégeinket!

      Kimondani is, leírni is jó: NAK Szántóföldi Napok és Agrárgéps- A valamelyest kontroll alá vont világjárvány lassan lehetővé
      how, 2021. június 9-10. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és   teszi, hogy fokozatosan visszatérjünk a régi kerékvágásba,
      a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövet- így nyithatja meg kapuit idén ismét a NAK és a MEGFOSZ
      sége egy év kényszerkihagyás után ismét megrendezi nagy sikerű  együttműködésével megálmodott NAK Szántóföldi Napok és
      szabadtéri agrárszakmai kiállítását a Fejér megyei Mezőfalván.  AgrárgépShow.
      Ott, ahol az elsőt is rendeztük öt évvel ezelőtt, és amelynek
      felívelő sikersorozatát álmunkban sem gondoltuk volna, hogy  Nemcsak a látogatóknak, hanem nekünk, szervezőknek is hi-
      bármi megtörheti. Szerencsére csak ideiglenes zavart okozott  ányzott már a személyes találkozás, nagy örömünkre szolgál,
      a Szántóföldi Napok történetében a világjárvány, hiszen újra  hogy az Agrárkamarával közösen ismét megrendezhetjük
      itt vagyunk, változatosabb szakmai programmal, mint vala- a bemutatót. Idén az AgrárgépShow 52 céggel több mint 9700
      ha, készen állva arra, hogy a látogatók elé tárjuk a két év alatt  m2-es állógépes kiállítási területen népszerűsíti a legújabb
      felgyűlt gazdag kiállítási anyagot. Egyévnyi pangást követően   technológiákat és gépes újdonságokat, amelyeknek nagy
      a NAK Szántóföldi Napok lesz az első nagy agráros rendezvény,  részét a demó pályán, működés közben is meg lehet majd
      és a szervezők ehhez mérten ki is tettek magukért. Eddig sem  tekinteni. A MEGFOSZ és a MEGOSZ tagjai által felvonultatott
      volt ok a szégyenkezésre: mi sem bizonyítja jobban az ese- munkagépeket mindkét napon 23-23 gépkapcsolattal, valós
      mény presztízsét, minthogy az előző Szántóföldi Napokra maga   időben, működés közben tanulmányozhatják az érdeklődők.
      a miniszterelnök is ellátogatott, és idén sem fogjuk nélkülözni  A GépShow keretében sor kerül permetezési bemutatóra is,
      a magas rangú vendéget, hiszen Áder János köztársasági elnök  ahol 7 különféle permetező fogja egy előre kialakított akadály-
      úr fogja megnyitni a rendezvényt.         pályán a legújabb technológiákat szemléltetni.

      Felsorolni is sok az idei kínálatot. Több mint 40 hektárnyi tömény,  Mit is kínálunk? Az egészséges élelmiszeralapanyag előállításá-
      izgalmas információ, újdonság az agrárium világából. Széles körű  nak minden mozzanatához a legjobbat. Zónázás alapján ponto-
      tájékozódási pont a gazdálkodóknak, akiket a gép- és technológia  san annyi magot vetünk, amennyi optimális hozamot eredmé-
      bemutatók mellett fajtabemutatókkal, mikroparcellás term- nyez. Forgatás nélküli talajművelést alkalmazunk, így kevesebb
      esztéstechnológiai újdonságokkal várunk. Megannyi praktikus  gázolajat használunk. Pontosan, okszerűen szórjuk a műtrágyát,
      fejlesztés, mely arra hivatott, hogy megkönnyítse, hatékonyabbá  és csak a szükséges, minimális mennyiségű vegyszerrel kezeljük
      tegye a gazdák munkáját. Bemutatjuk a legújabb nemesítési és  a talajt, azzal viszont pontosan, sőt mindezekre megtanítjuk
      kutatási eredményeket, a nagy és biztonságos termést ígérő  a nálunk gyakorlatukat töltő diákokat is.
      fajtákat, hibrideket. Az állógépes kiállításon a hazai mezőgazda-
      ságigép-forgalmazás jelentős hányadát képviselő cégek állítják  Napjainkban végtelen sok lehetőség kínálkozik digitális plat-
      ki gépeiket, eszközeiket. Idén is várhatóan az lesz a legnépsze- formokon, közösségi médiákban az ismeretszerzésre, de
      rűbb attrakció, hogy a mezőgazdasági gépeket munka közben  még mindig a „terepen” szerezhető személyes tapasztalat
      is látni lehet, a mintegy másfél hektáros demópályán. A kiállí- a leghasznosabb forrás. A rendezvényen bárki számára adott
      tási területen szakértőink nyújtanak segítséget a látogatóknak  a lehetőség, hogy vizsgálódjon, kérdezzen, információt gyűjtsön,
      a családi gazdaságok, az osztatlan közös tulajdon, a duális képzés,  majd a tények birtokában meghozza a saját gazdasága, illetve
      a szaktanácsadás és más témák kapcsán. A fenntarthatósági  végső soron a magyar mezőgazdaság számára is legelőnyösebb
      témájú tanösvény a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt  fejlesztési döntést.
      kihívásairól szolgál fontos tudnivalókkal, a gasztrofaluban pedig
      a termelők kínálatából is lehet kóstolni. A rendezvény ingyenes.
      A cél, hogy újra együtt legyen az agrárium, szereplői újra talál-
      kozhassanak egymással. Úgy, mint azelőtt.


                 Győrffy Balázs                    Harsányi Zsolt
                 elnök                         elnök
                 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara             MEGFOSZ
                                                         3
   1   2   3   4   5   6   7   8