Page 4 - SZN_kiallitoi_katalogus_1017-2021
P. 4

RENDEZVÉNYTÉRKÉP


                         GÉPBEÁLLÍTÁSI TERÜLET  DEMÓPARCELLA                        FAJTASOR           MIKROPARCELLA              PARKOLÓ
                                     MOZGÓ GÉPSHOW                         FAJTASOR


                                                                                             ÁLLÓGÉPES
                                     MOZGÓ GÉPSHOW                     DEMÓPÁLYA                         KIÁLLÍTÁS
      LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓK
      MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 14 PONTJA


      1.  A rendezvényre Látogatók elfogadják, hogy a rendezvény jellegéből és méretéből fakadóan (500 fő feletti szabadtéri rendezvény) az érvényes
        jogszabály értelmében a belépés feltétele védettségi igazolvány vagy oltottság igazolása EESZT applikációval (mindkettő mellé szükséges
        a személyazonosság igazolása). 18 év alatti személy a rendezvényt csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező, vagy az oltottságát EESZT
        applikációval igazoló személy felügyelete alatt látogathatja. A 18 év alatti személy életkorát személyazonosító igazolványával, útlevelével,
        vezetői engedélyével vagy diákigazolványával igazolja (6 év alatti gyermek esetében az életkor igazolása nem szükséges). A fentiek hiányában
        a rendezvényre a belépés nem lehetséges.
      2.  A Látogatók a rendezvény területére belépve elfogadják, hogy a rendezvényre vonatkozó balesetvédelmi előírások és utasítások be
        nem tartásából származó balesetekért, sérülésekért, anyagi károkért a Rendezőket felelősség nem terheli! A Látogatók elfogadják, hogy
        a Rendezőkkel szemben, ilyen balesetekért, sérülésekért, anyagi károkért kártérítési igényt nem érvényesíthetnek.
      3.  A Rendező a Látogatókat a kihelyezett információs táblákon túl hangosbemondón keresztül is tájékoztatja a balesetvédelmi szabályokról.
      4.  A gépek megközelítése, megtekintése, a géprészek érintése csak a Rendező és a gépkezelő engedélyével és utasításának megfelelően
        történhet. Ezen utasításokat a Rendező vagy a gépkezelő szóban vagy írásban is közölheti a Látogatókkal. Álló, és mozgó gépekre
        felmászni szigorúan tilos!
      5.  A mozgógépshown a gépcsoportok indulását a Rendező egyértelmű figyelmeztetéssel jelzi. A mozgó gépeken csak a gépkezelő, és
        a Rendezőkkel egyeztetett személy tartózkodhat az erre vonatkozó biztonsági előírások betartása mellett!
      6.  A gépek kordonnal jelölt körzetén belül és munkasávjában tartózkodni szigorúan tilos!
      7.  A rendezvényen kiskorúak csak nagykorú személy felügyeletével tartózkodhatnak!
      8.  A rendezvényen dohányozni csak a Rendező által kijelölt helyen szabad!   4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9