Page 1 - NAKlap_2017_04
P. 1

NAKlap                                       Húsvéti összeállítással

                                    2017. ÁPRILIS
                                                 kívánunk áldott
                                    V. éVfoLyam, 4. SzÁm
                                                 ünnepeket!

                                                 n 12–13. oldal        A nemzeti AgrárgAzdAsági kAmArA lApjA


     Csak együttműködve lehet
     sikeres a hazai agrárium
     n 6–7. oldal

      Újjászületőben             Összefogás nélkül kevés         Őstermelői kártyával
      a magyar erdőtörvény          esély van a fejlődésre         csökkenthető
                 n 8–9. oldal             n 16–17. oldal    az adminisztráció! n 24. oldal
   1   2   3   4   5   6